hoe werkt aardwarmte?

Subsidie brengt aardwarmte in Sliedrecht dichterbij

Huizen en andere gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet van HVC, worden straks waarschijnlijk verwarmd met warmte uit de aarde. HVC krijgt een subsidie van de Rijksoverheid voor de ontwikkeling van aardwarmte in  Sliedrecht. De subsidie betekent een volgende stap om het project verder uit te werken en vergunningen aan te vragen.

Dinsdag 4 april 2023

Duurzame warmtebron in de Drechtsteden

Als het project doorgaat legt HVC de aardwarmtebron aan en wordt aardwarmte als duurzame warmtebron toegevoegd aan het warmtenet in de Drechtsteden. Op dit moment zijn in Sliedrecht al ruim 1.200 woningen en bedrijven aangesloten op warmte. En in Dordrecht zijn dit er ruim 7.000. De komende jaren groeit het aantal fors. 

Eerder onderzoek naar aardwarmte

Eind 2018 werd uit onderzoek duidelijk dat de bodem onder Sliedrecht geschikt lijkt voor het winnen van aardwarmte. Wethouder Ton Spek: “Al bij de eerste gesprekken over het warmtenet in Sliedrecht hadden we voor ogen dat het warmtenet gekoppeld zou worden aan een duurzame bron. Daarom is deze stap in de ontwikkeling van een aardwarmtebron zo belangrijk. Met aardwarmte beschikken we over een perfect duurzaam alternatief voor aardgas dat goed past bij de plannen die we hebben op het gebied van het verduurzamen van onze gemeente."

Toevoeging aardwarmte als duurzame bron

HVC werkt aan een regionaal warmtenet met duurzame bronnen. Door warmtenetten in de regio met elkaar te verbinden kan HVC verschillende duurzame warmtebronnen inzetten, zoals de slibverwerkingsinstallatie (SVI) en duurzame elektriciteitsboiler. Voor het einde van 2024 wordt eerst Sliedrecht verbonden met het warmtenet van Dordrecht. Voor eind 2025 wordt ook Papendrecht verbonden via een hoofdleiding naar Sliedrecht . Met deze verbindingen kan HVC restwarmte leveren in Sliedrecht en Papendrecht vanuit Dordrecht. Door deze koppeling én het toevoegen van een aardwarmtebron op termijn in Sliedrecht ontstaat er een robuust warmtesysteem met meerdere duurzame warmtebronnen. 

Belangrijke eerste stap gezet

Het krijgen van subsidie voor de ontwikkeling naar aardwarmte in Sliedrecht is een belangrijke stap. Toch moet er nog veel gebeuren voordat inwoners uit Sliedrecht gebruik kunnen maken van aardwarmte. Zo moet er eerst meer onderzoek worden gedaan naar hoe de bodem er precies uit ziet. Na dit onderzoek gaat HVC een aantal vergunningen aanvragen. Ook gemeente Sliedrecht moet nog een aantal beslissingen nemen. Verder is het van belang dat er voldoende contracten zijn gesloten met afnemers van warmte. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC een definitief besluit over het project. Als het project door gaat, verwacht HVC in 2028 de eerste aardwarmte te kunnen leveren. Op termijn organiseert HVC bewonersavonden om inwoners meer informatie te geven over het aardwarmteproject.


HVC heeft op dit moment twee succesvolle aardwarmteprojecten in het Westland. Ook staan een aantal vervolgprojecten gepland. Marco van Soerland, directeur Warmte bij HVC: “In 2050 willen we in Nederland helemaal van het aardgas af zijn. Dat doen we stap voor stap. Met de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht kunnen we een grote stap zetten als blijkt dat het aanleggen van een aardwarmtebron haalbaar is. Met zo’n aardwarmtebron kunnen we een deel van de Drechtsteden de komende tientallen jaren van warmte voorzien. We werken hiervoor samen met de gemeenten en de woningcorporaties in de Drechtsteden.”

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.