Warmte aanvoer en afvoer

Subsidie voor warmtenetten Den Helder en Monster

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 2 warmtenetten: Voor zowel Den Helder als voor Monster heeft HVC de WIS-subsidie toegekend gekregen. WIS staat voor Warmtenetten Investeringssubsidie. Dit is een subsidie vanuit het rijk, die wordt toegekend om de aanleg van warmtenetten te versnellen/stimuleren. Met de toekenning van de subsidie, komt de ontwikkeling van de warmtenetten van zowel Den Helder als Monster (gemeente Westland) in een nieuwe fase.  

Maandag 4 december 2023

duurzame warmte voor bijna 4000 woningen

In Den Helder wordt gewerkt aan een warmtenet voor de wijk De Schooten. Zo’n 3.000 woningen van Woningstichting Den Helder kunnen hier worden aangesloten op het nieuw aan te leggen warmtenet.  

Voor Monster geldt dat zo’n 800 woningen van woningcorporatie Arcade in de wijken Polanen en Zwartenhoek kunnen worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. Ook wordt onderzocht welk maatschappelijk vastgoed kan worden aangesloten. Voor beide warmtenetten geldt dat aardwarmte (geothermie) de beoogde duurzame bron is voor het warmtenet. Zo zorgen we samen met Woningstichting Den Helder en Woningcorporatie Arcade dat hun huurders ook in de toekomst in comfortabele en duurzame huizen wonen. 

Starten met aanleg infrastructuur 

Het aanleggen van een nieuw warmtenet is complex en verloopt in meerdere fasen. Het verkrijgen van de WIS maakt het mogelijk om over te gaan naar de volgende fase, omdat de subsidie bijdraagt aan de kostendekkende exploitatie van het warmtenet. We kunnen nu starten met het ontwerp voor de infrastructuur en vervolgens de aanleg van de warmtenetten in Den Helder en Monster. Het netwerk in Den Helder zou voor eind 2030 gereed moeten zijn. Voor Monster is de planning dat de  aanleg van de infrastructuur voor het warmtenet in 2025 start. 

Gerelateerd nieuws