2022-06-01 Tracekaart warmtenet Alkmaar

uitbreiding warmtenet in Huiswaard-1 en Muiderwaard

Het warmtenet Alkmaar breiden we uit richting de wijken Muiderwaard en Huiswaard-1 in Alkmaar. In 2022 zijn 356 woningen van de flatgebouwen aan de Muiderwaard al aangesloten op het warmtenet. Dit jaar gaan we verder met de aanleg van warmteleidingen in Huiswaard-1. Uiteindelijk sluiten we in deze wijken ruim 1.000 woningen aan op het warmtenet.

Woensdag 24 mei 2023

Waarom breiden we het warmtenet uit?

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we op een andere manier onze huizen gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. De gemeente Alkmaar werkt aan een aardgasvrije en duurzame stad. Steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen. In de gemeente Alkmaar zijn meerdere woningcorporaties bezig hun bestaande woningbezit aardgasvrij te maken. Zo ook woningcorporatie Woonwaard. In de wijken Huiswaard-1 en Muiderwaard heeft Woonwaard 1.061 woningen.  

Wat is er al gebeurd?

Om de (huur)woningen in Huiswaard-1 van het aardgas af te halen, is gekozen om het warmtenet in Alkmaar uit te breiden naar de wijk. Dit is in 2021 gestart met de aanleg van een hoofdleiding vanaf het Zwijnsmeerpad richting de Muiderwaard. Daarna is er een wijknet naar de flatgebouwen van de Muiderwaard aangelegd en zijn er twee warmteoverdrachtstations geplaatst. Dit is een gebouw met daarin een grote warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte van de hoofdleiding (ongeveer 100 graden) wordt overgedragen naar de warmteleidingen van het wijknet (ongeveer 70 graden). Het wijknet brengt vervolgens de warmte naar de huizen en gebouwen die zijn aangesloten op het warmtenet.

In samenwerking met Woonwaard en aannemer Hemubo zijn bijna alle woningen van de Muiderwaard flats op het warmtenet aangesloten. De cv-ketel is verwijderd en de bewoners zijn overgestapt op elektrisch koken. De woningen hebben een warmte-unit in de meterkast gekregen. De warmte-unit zorgt via een warmtewisselaar voor warm water uit de kraan en voor de verwarming van de woning. We wekken de warmte duurzaam op in onze bio-energiecentrale en de afvalverbrandingsinstallatie in Alkmaar.

Vervolg aanleg wijknet

In februari van dit jaar is begonnen met de aanleg van de warmteleidingen van het wijknet in Huiswaard-1. Vanaf het eerste warmteoverdrachtstation is met warmteleidingen de Muiderwaard overgestoken richting de Tochtwaard. Vanuit de Tochtwaard gaan de warmteleidingen naar de Sluiswaard en van daaruit vertakt het wijknet zich richting de Stetwaard en Stikkelwaard. Dit deel van de wijk noemen we ook wel de S-waarden.

Verwijdering tijdelijke warmte centrale in Muiderwaard

Vanuit het wijknet in de S-waarden is ook een warmteleiding aangelegd naar de tijdelijke warmte centrale in de Muiderwaard. Deze tijdelijke warmte centrale werd gebruikt als warmtebron voor de 50 nieuw gebouwde appartementen die in 2021 zijn opgeleverd. Halverwege mei 2023 is een deel van het wijknet in de S-waarden in gebruik genomen en is de tijdelijke warmte centrale uitgezet. Nu leveren we ook aan deze 50 appartementen duurzame warmte via warmtenet regio Alkmaar.

Aansluiten huurwoningen S-waarden

Rond de zomer van 2023 starten we met het aansluiten van huurwoningen in de Sluiswaard. Deze werkzaamheden doen we in samenwerking met woningcorporatie Woonwaard en de gekozen aannemer. Voorafgaand aan de werkzaamheden zorgen we er gezamenlijk voor dat de huurders goed geïnformeerd zijn en weten wat er gaat gebeuren, hoe de planning eruit ziet en wat er in de woning verandert. Na de huurwoningen in de Sluiswaard gaan we verder naar de Stetwaard en Stikkelwaard. 

Volgende fases; de H- en B-waarden

Als de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet in de S-waarden zijn afgerond gaan we het wijknet verder uitbreiden richting de H-waarden (Hargerwaard, Hiemerwaard, Hornwaard) en B-waarden (Bannewaard, Bregwaard, Broekerwaard). Daarna gaan we ook de huurwoningen in deze delen van Huiswaard-1 aansluiten op het  warmtenet Alkmaar. 

Op onderstaande plattegrond is te zien wanneer we naar verwachting in welk wijkdeel aan het werk zijn voor de aanleg van het warmtenet en het aansluiten van de huurwoningen. Als we starten in een nieuwe fase informeren we tijdig de bewoners en bedrijven in de omgeving van het werkgebied. 

Plattegrond met weergave van de planning aanleg warmtenet en aansluiten huurwoningen in de wijken Muiderwaard en Huiswaard-1 in Alkmaar. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van de plattegrond

Kaart aanleg en fasering Muiderwaard en Huiswaard-1
Close
Kaart aanleg en fasering Muiderwaard en Huiswaard-1

Gerelateerd nieuws