Grote kas in het Westland met heel veel planten op een rij

Van start met 2e aardwarmtebron Trias Westland

De realisatie van het 2e aardwarmtebron Trias Westland is vanaf 2 september 2019 werkelijkheid. Omdat de financiering rond is, kunnen we starten met de uitbreiding van het warmtenet. De eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers zijn hiervoor getekend.

Maandag 2 september 2019

Toegang tot duurzame warmte

De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van de eerste bron, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De uitbreiding van Trias Westland biedt een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 15.000 huishoudens. 

Start werkzaamheden

De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van de 2e aardwarmtebron aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, starten in het 1e kwartaal van 2020. De aanleg van het warmtenet gaat direct van start. 

Van en voor ondernemers

In 2017 hebben 49 Westlandse glastuinbouwondernemers zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Trias Westland, een innovatief aardwarmteproject ter verduurzaming van de glastuinbouw in het Westland. Nu ruim twee jaar later met de inbedrijfname van het eerste doublet (juli jongstleden), krijgen 26 aangesloten deelnemers warmte van een aardwarmtebron in de Onder Krijtlaag op 2,3 kilometer diepte. Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten de initiatiefnemers van Trias Westland – HVC,  Capturam en Royal FloraHolland – de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte door een tweede bron in Naaldwijk te realiseren. De financiering stelt de overige deelnemende glastuinbouwers, waaronder verschillende nieuwe toetreders, in staat om hun bedrijven straks te voorzien van duurzame warmte.

Financiële participatie deelnemers

Na het verkrijgen van de SDE+-subsidie voor een 2e bron op dezelfde locatie, is toegewerkt naar het rond krijgen van de financiering. Om de deelnemers nog meer te betrekken bij het project Trias Westland, is een constructie bedacht om deelnemende bedrijven de mogelijkheid te bieden om te participeren in het risicodragende deel van de financiering. Een aantal deelnemers heeft besloten hierin mee te doen.

Financiering rond

Alle partijen zijn gecontracteerd en de Rabobank en BNG Bank brengen samen de bancaire financiering in. Net zoals Trias Westland 1 wordt de uitbreiding gefinancierd op basis van ‘non-recourse projectfinanciering’. Dat wil zeggen: een lening waarbij de bank uitsluitend recht heeft op terugbetaling uit de opbrengsten van het project, zonder aansprakelijkheid van aandeelhouders of derden. Daarom hebben de banken de techniek en financiering van het integrale project Trias Westland vooraf zeer grondig onderzocht. 

Uitbreiding warmtenet

Onderdeel van de nieuwe ontwikkeling is ook de uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland waarbij een groot deel van dit net fungeert als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland. Trias Westland heeft hier een subsidie van 3,77 miljoen euro voor ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze steun was reeds aangekondigd in het Klimaatakkoord. De tracéstudies van het warmtenet zijn grotendeels uitgevoerd en op basis van de getekende overeenkomsten van de deelnemers uitgewerkt. De 1e werkzaamheden op de Kasteelweg in Naaldwijk starten begin september, zodat deze kunnen worden gecombineerd met de geplande herinrichting vanuit de gemeente Westland. Het komende half jaar wordt gefaseerd 2 kilometer aan warmteleidingen aangelegd. 

Partners

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

Gerelateerd nieuws

Geen resultaten gevonden.