watermonsters test Trias Westland 2

Well test Trias Westland succesvol afgerond

Het ziet er eenvoudig uit, meerdere glazen potten water op een rij. Toch is het resultaat perfect. Het zijn namelijk de eerste monsters formatiewater van de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. Onlangs is met succes de well test van de productie en injectieput afgerond. Deze monsters tonen het water dat vanuit de productieput is opgepompt.

 

Woensdag 14 oktober 2020

Well test

Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie is thermische energie, warmte uit de aarde. Bij aardwarmte pompen we warm water uit de grond en hiermee verwarmen we woningen, kassen en gebouwen. Hiervoor zijn 2 putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Bij de ene put pompen we water omhoog , waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. 

Samenwerking

Trias Westland is een samenwerking van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid. Zij zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

Succesvol resultaat

“De well test in de productie- en injectieput is goed verlopen en succesvol afgerond. De resultaten zijn boven verwachting goed. De test in de productieput toonde een productiecapaciteit aan van minimaal 15MWth. Daarmee tonen we aan, dat we kunnen produceren zoals verwacht. Doordat de injectieput zorgvuldig is schoongemaakt werkt de injectie goed. Dit resultaat bevestigt de keuze voor het nieuwe putconcept, de aanpak met de glasfiber casing binnenbuizen en de perforatie. Samengevat blijkt het uitgedachte concept positief. En we hebben er twee hele goede putten bij", zegt Charlotte.

Goede basis vervolg

“Er zijn zandlagen geperforeerd in de Delfzandsteen en de Alblasserdam. In die laatste is de ondergrond beter dan we hadden verwacht. De flow en doorstroming waren perfect. “Uiteraard zijn we tevreden met dit goede resultaat. En het feit dat we op basis hiervan voortvarend aan de slag kunnen, met het vervolg van de werkzaamheden voor het maken en aansluiten van de tweede aardwarmtebron. De aanpak en opgeleverde onderzoeksresultaten zijn een goede basis voor andere projecten die we willen gaan doen in het Westland. Van de geologie weten we weer een stuk meer, deze kennis nemen we mee voor het vervolg”, aldus Charlotte.  

well test tweede aardwarmtebron Trias Westland
Close
well test tweede aardwarmtebron Trias Westland

Gerelateerd nieuws