Over HVC

Wij zijn een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar een circulaire economie.

Een schone wereld. wij doen het gewoon.

De energie die we leveren aan gemeenten en inwoners wordt steeds duurzamer opgewekt. Gft zetten we onder andere om in groen gas, warmte van onze installaties gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. We onderzoeken de mogelijkheden voor andere duurzame warmtebronnen (aardwarmte, oppervlakte- en rioolwater) en realiseren waar mogelijk projecten met deze warmtebronnen. Goed voor het klimaat en goed voor de mensen die van onze diensten gebruik maken. We werken het liefst samen met gemeenten, waterschappen, coöperaties en inwoners, want dat levert allerlei nieuwe oplossingen op die het mensen op een duurzame manier zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo blijven er meer grondstoffen behouden en wordt steeds meer duurzame energie opgewekt.

Hoofdactiviteiten

We houden ons bezig met 10 hoofdactiviteiten: lokale warmte, warmtelevering, wind- en zonne-energie, biostroom, inzameling, recycling, vergisting en compostering, energieproductie uit biomassa, afvalverbranding en slibverbranding.

Wie zijn we?

Bij het uitvoeren van onze activiteiten staan voor ons de volgende kernwaarden centraal: duurzaam, publiek en daadkracht.

Duurzaam.

We willen zoveel mogelijk uit ons afval halen want dat levert een enorme klimaatwinst op. We investeren in hergebruik van (schaarse) grondstoffen en het opwekken van duurzame warmte en elektriciteit voor huizen en gebouwen.

Publiek.

We zijn een publiek bedrijf van gemeenten en waterschappen dat samenwerkt met andere (publieke) organisaties en onze inwoners. Dat betekent dat we elkaar zoveel mogelijk willen versterken en graag met onze inwoners het gesprek aangaan hoe we verduurzaming het beste kunnen aanpakken.

Daadkracht.

We gaan door waar anderen stoppen. Geven initiatieven een kans. We laten zien wat er allemaal kan en hoe je dat slim doet. Plannen maken is belangrijk maar ze uitvoeren is nog veel belangrijker.

Was de informatie op deze pagina nuttig?