overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Inkoop

Bij onze inkoop letten we naast de prijs van producten of diensten, ook op de milieu en sociale aspecten. Onze aanbestedingen publiceren we via TenderNed. Bij sommige aanbestedingen moet jouw bedrijf door ons erkend zijn. Lees hieronder hoe de inkoop bij ons geregeld is. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Bij onze inkoop letten we naast de prijs van producten of diensten, ook op de milieu en sociale aspecten. Daarom ondertekenden wij het manifest 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020'. Door milieuvriendelijk in te kopen verduurzamen we de bedrijfsvoering. Door circulair inkopen gaan we verspilling tegen en bevorderen we hergebruik van grondstoffen. Met sociaal return creëren we werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanbesteden

Via TenderNed publiceren we onze Europese en nationale aanbestedingen. Dit vindt automatisch plaats vanuit het inkoopplatform CTM. Iedere aannemer, leverancier of dienstverlener die voor het eerst wil inschrijven op een aanbesteding moet zich melden bij CTM.  

Erkenningsregeling voor aanleg van warmtenetten 

Bij sommige aanbestedingen kunnen alleen bedrijven meedoen die HVC heeft erkend. Deze erkenningsregeling geldt voor de aanleg van warmtenetten. Dit doen wij om de kwaliteitseisen aan opdrachtnemers te borgen en de procedure te vereenvoudigen. De door ons erkende aannemers voldoen aan onze eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, planning, omgevingsmanagement, gezondheid en milieu. 

Erkend worden 

Wil je je bedrijf laten erkennen? Neem contact op met onze afdeling Inkoop voor de procedure en documenten.  

Erkende leveranciers 

Categorie A: Aanleg Primair Warmtenet Staal-PUR-PE 
Categorie B: Aanleg Secundair Warmtenet 
Categorie C: Aanleg Secundair net 

 
Leverancier Categorie A Categorie B Categorie C
Bam infra Energie & water Erkend Erkend  
Denys engineers & contractors Erkend Erkend  
Hak Construction bv Erkend Erkend Erkend
Dura Vermeer Ondergrondse Infra bv Erkend Erkend Erkend
Heijmans civiel bv Erkend Erkend Erkend
Nijkamp Energiedistributie bv Erkend Erkend Erkend
Van den Heuvel Erkend Erkend  
Visser & Smit Hanab bv Erkend Erkend Erkend
Scheer & Foppen installatietechniek     Erkend