overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Inkoop

Bij onze inkoop letten we naast de prijs van producten of diensten, ook op de milieu en sociale aspecten. Onze aanbestedingen staan op TenderNed. Bij sommige aanbestedingen moet jouw bedrijf door ons erkend zijn. Lees op deze pagina hoe de inkoop bij ons geregeld is. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Bij onze inkoop letten we naast de prijs, ook op het milieu en de sociale aspecten. Door milieuvriendelijk in te kopen verduurzamen we de bedrijfsvoering. We willen verspilling tegen gaan en grondstoffen hergebruiken. Met sociaal return creëren we werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanbesteden

Op TenderNed staan onze Europese en nationale aanbestedingen. Ieder bedrijf die zich voor het eerst wil inschrijven op een aanbesteding, moet zich melden bij het inkoopplatform CTM.

Erkenningsregeling voor aanleg van warmtenetten 

Bij sommige aanbestedingen kunnen alleen bedrijven meedoen wij erkend hebben. Deze erkenningsregeling geldt voor de aanleg van warmtenetten. Dit doen we om de kwaliteitseisen aan opdrachtnemers veilig te stellen en om de procedure makkelijker te maken. De door ons erkende bedrijven voldoen aan onze eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, planning, omgevingsmanagement, gezondheid en milieu. 

Erkend worden 

Wil je je bedrijf laten erkennen? Neem contact op met onze afdeling Inkoop voor de procedure en documenten.  

Erkende bedrijven

Categorie A: Aanleg Primair Warmtenet Staal-PUR-PE 
Categorie B: Aanleg Secundair Warmtenet 
Categorie C: Aanleg Secundair net 

 
Bedrijf Categorie A Categorie B Categorie C
Bam infra Energie & water Erkend Erkend  
Denys engineers & contractors Erkend Erkend  
Hak Construction bv Erkend Erkend Erkend
Dura Vermeer Ondergrondse Infra bv Erkend Erkend Erkend
Heijmans civiel bv Erkend Erkend Erkend
Nijkamp Energiedistributie bv Erkend Erkend Erkend
Van den Heuvel Erkend Erkend  
Visser & Smit Hanab bv Erkend Erkend Erkend
Scheer & Foppen installatietechniek     Erkend