Foto van een werklocatie in de Thorbeckelaan in Sliedrecht met daarin de warmtenetleidingen

Veiligheid

We zien een toekomst, waarin de HVC collega’s er met en voor elkaar voor zorgen dat zij - én de inwoners van de HVC-gebieden - zich totaal veilig en gezond voelen bij ons werk. Elke dag opnieuw.

Hoe we dat gaan doen

We stellen heldere kaders waarbinnen we veilig en gezond kunnen samenwerken. Hierbij zoeken we naar goede voorbeelden en leren we van incidenten en afwijkingen. We nemen verantwoordelijkheid voor ons gedrag, volgen verbeteracties op en geven op een respectvolle wijze feedback aan elkaar.

Pijlers voor ons veiligheidsbeleid

  • We werken veilig of we werken niet.
  • Veiligheid en gezondheid wordt bij alle besluitvormingsprocessen en in alle lagen van de organisatie meegenomen.
  • We werken continu aan verbetering van veilig gedrag in een open veiligheidscultuur.
  • We kennen de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van de organisatie en gebruiken onze systemen om hierop te acteren.