Foto van een werklocatie in de Thorbeckelaan in Sliedrecht met daarin de warmtenetleidingen

Veiligheid

We zien een toekomst, waarin de HVC collega’s er met en voor elkaar voor zorgen dat zij - én de inwoners van de HVC-gebieden - zich veilig en gezond voelen bij al onze werkzaamheden. Elke dag opnieuw.

Pijlers voor ons veiligheidsbeleid

  • Wij sturen op risico’s en wij willen deze risico’s zodanig beheersen, dat er veilig gewerkt kan worden.
  • Risicobewust en veilig werken is een kernwaarde van ons bedrijf op elk niveau.
  • Veiligheid en gezondheid worden bij alle besluitvormingsprocessen en in alle lagen van de organisatie meegenomen.
  • We werken continu aan veilig gedrag in een open en transparante veiligheidscultuur.
  • We kennen de veiligheids -en gezondheidsrisico’s van de organisatie en gebruiken onze systemen om hierop te acteren.