Stoomkoppeling tussen Chemours en HVC

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours

HVC levert 400.000 ton stoom van de Dordtse afvalenergiecentrale aan buurman chemiebedrijf Chemours.

63.000 ton CO2 besparen

Sinds 2013 levert HVC stoom aan buurman Chemours. Warmte van die vrijkomt bij het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale van HVC wordt omgezet in stoom voor de productieprocessen van het chemiebedrijf. Chemours hoeft daardoor geen gas meer te verbranden om stoom op te wekken. Dat bespaart fossiele brandstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot met 63.000 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 26.000 auto’s die 25.000 kilometer per jaar rijden. Een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Chemours en de gemeente Dordrecht.

Co2

CO-2 reductie

63.000 ton per jaar

Geothermie aansluiting in gebouw bedrijf

Stoomlevering

400 kton stoom

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
CO2 afvang

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""