Moeder en kind scheiden samen etensresten in een apart bakje in de keuken.

Thuis afval scheiden, of nascheiden met machine

Hoe zit het nou? De een zegt dat het beter is om thuis al het afval te scheiden. De ander weet het zeker; nascheiding van afval levert meer op. Het is een onderwerp van gesprek op feestjes, op schoolpleinen en met de buren. Om de verschillen duidelijker te maken, laten wij je graag weten wat het standpunt van ons en jouw gemeente hier in is.

 

Woensdag 25 september 2019

Zelf doen (bronscheiding)

Als inwoners hun afval thuis zelf scheiden (bronscheiding), worden veel meer afvalsoorten gescheiden dan bij nascheiding. Het afval dat thuis door inwoners wordt gescheiden, is heel goed te recyclen. Tegelijkertijd worden dan ook het gft, de etensresten en papier goed gescheiden. 

Nascheiding

Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Zo worden waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand. Lang niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald. Voornamelijk plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel worden bij nascheiding uit het restafval gehaald. Andere waardevolle afvalstromen zoals gft, textiel en papier/karton gaan verloren bij nascheiding.

Wat is beter?

Is het één dan beter dan het ander? Nee. Wij zien nascheiding altijd als een aanvulling op  bronscheiding. In laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve èn goedkope manier om afval te scheiden. In flats en appartementen is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden.  Daar kan nascheiding een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, lege pakken en blik van deze locaties tóch te kunnen recyclen.

Oplossing voor flats

Voor het scheiden van het restafval uit flats en appartementen, hebben wij een scheidingsinstallatie. Hier vissen we waardevolle materialen zoals plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel uit het restafval waardoor we het kunnen recyclen. Dit is een duurdere oplossing dan afval scheiden aan huis via containers. Daarom doen we dit alleen waar het voor inwoners niet mogelijk is het afval zelf apart te houden.

Type huis bepaalt manier van afval scheiden

De beste manier van afval scheiden kan dus verschillen per type woning. Laagbouw? Dan is bronscheiding de beste optie. Het is een goedkope manier van afval scheiden en het afval kan goed hergebruikt worden. Hoogbouw? Dan is nascheiding een goede optie. Plastic, blik en drinkpakken kunnen uit het restafval worden gehaald. De grondstoffen uit deze materialen kunnen worden hergebruikt in nieuwe producten. Een combinatie van bron- en nascheiding is wat ons betreft de meest effectieve manier van afval scheiden.

Milieu en portemonnee

De overheid wil ook dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen. De overheid heft belasting op het verbranden van restafval. Die belasting zal steeds hoger worden. Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. En hoeft er dus minder belasting te worden betaald. Het wordt dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu èn portemonnee.

 

Gerelateerde tips en weetjes