""

Ons verhaal

We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is urgent, en dat doen we samen en slim, zodat jij daar nu en in de toekomst de vruchten van kan plukken.

wie wij zijn

Wij zijn een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 52 gemeenten en 8 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar minder CO2-uitstoot.

Een schone wereld, we doen het gewoon

In Nederland zijn we het er allemaal over eens: onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen moeten in een schone wereld leven. Om dit te bereiken is nu actie nodig. En dit moeten we samen doen. Met expertise in huis over de hele energie- en afvalketen zijn wij in staat om samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen concrete duurzame doelen te realiseren.

hergebruik

Wat gebeurt er als je iets weggooit? Veel meer dan de meeste mensen zich realiseren. Wij bij HVC weten wel raad met afval. We zorgen al sinds onze oprichting in de jaren ’90 dat we steeds slimmer omgaan met afval, want er valt veel te winnen. Waar anderen afval zien, zien wij waardevolle grondstoffen. Dus echt ‘weggooien’, dat doen we steeds minder. Steeds meer afval, zoals plastic en papier, krijgt een tweede leven. Of een derde leven. Of zelfs een vierde. Dat hergebruiken levert niet alleen een steeds schonere leefomgeving voor iedereen op, maar ook inkomsten die we in meer duurzaamheid investeren.

energie

Onze energie, die we leveren aan gemeenten en inwoners, wordt steeds duurzamer opgewekt. Gft zetten we om in groen gas, warmte van onze installaties gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. Goed voor het klimaat en goed voor de mensen die van onze diensten gebruik maken. 

samen doen

We werken het liefst samen. Met gemeenten, waterschappen, coöperaties en inwoners, want dat levert allerlei nieuwe oplossingen op die het mensen op een duurzame manier zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo blijven er meer grondstoffen behouden en wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt.

""

Activiteiten

We houden ons bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, recycling, beheren openbare ruimte, vergisting/compostering, energieproductie uit restafval en slibverwerking.

""

Waar we voor staan

Bij ons staan de volgende kernwaarden centraal: 

duurzaam.

We willen zoveel mogelijk uit ons afval halen want dat levert een enorme klimaatwinst op. We investeren in hergebruik van (schaarse) grondstoffen en het opwekken van duurzame warmte en elektriciteit voor huizen en gebouwen.

publiek.

We zijn een publiek bedrijf van gemeenten en waterschappen dat samenwerkt met andere (publieke) organisaties en onze inwoners. Dat betekent dat we elkaar zoveel mogelijk willen versterken en graag met onze inwoners het gesprek aangaan hoe we verduurzaming het beste kunnen aanpakken.

daadkracht.

We gaan door waar anderen stoppen. Geven initiatieven een kans. We laten zien wat er allemaal kan en hoe je dat slim doet. Plannen maken is belangrijk maar ze uitvoeren is nog veel belangrijker.

Vader en dochter gooien luiers in de restafvalbak

Onze impact in 2022

864
kton
aan CO2 vermeden
556.679
huishoudens
met duurzame energie
Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Ambities waarmaken

We helpen onze aandeelhouders met hun duurzaamheidsambities. We bieden verschillende diensten. Van advisering met energievisies en routekaarten tot het samenwerken met energiecoöperaties en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.