Voorzitter raad van commissarissen Paul van Riel

Paul van Riel is nu één jaar voorzitter Raad van Commissarissen bij HVC

In december 2023 was Paul van Riel een jaar de voorzitter van de Raad van Commissarissen van HVC. Hij blikt terug op deze periode.

Woensdag 24 januari 2024

"Geweldig om mee te werken aan een bedrijf met deze doe-mentaliteit"

In december vorig jaar was hij een jaar voorzitter van de raad van commissarissen: Paul van Riel. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar bij HVC, en hoe kijkt hij vooruit? Gesprek met een liefhebber van de doe-mentaliteit bij HVC.

De raad van commissarissen is de schakel tussen directie en aandeelhouders van HVC. Samen kijken de leden of en hoe de directie van HVC binnen de maatschappelijke, strategische en financiële kaders opereert zoals die zijn afgesproken met de deelnemende gemeenten en waterschappen. Voorzitter Paul van Riel, voorheen topman van grondonderzoekbedrijf Fugro, heeft er hoorbaar plezier in.

Maatschappelijk belang

‘Ik heb met mezelf afgesproken dat ik me na mijn pensioen vooral bezig wil houden met activiteiten die van wezenlijk maatschappelijk belang zijn en waar ik vanwege mijn achtergrond wat aan kan bijdragen. Pas gedurende mijn loopbaan in de energiesector kwam de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie op gang– daar heb ik binnen Fugro gelukkig nog aan bij kunnen dragen.

Drive 

Wat mij opvalt bij HVC is niet een van de spectaculaire projecten, maar vooral de ongelofelijke drive van de mensen die hier werken. Wie je ook spreekt, in welke functie ook, iedereen is ervan doordrongen dat we dit doen voor een betere wereld. Die passie die ik tegenkom is opvallend. Als ik terugkijk naar vorig jaar zie ik belangrijke projecten die gerealiseerd zijn en nieuwe die zijn gestart – er springt er niet één uit, ze zijn eigenlijk allemaal spectaculair. 

Veiligheidsbesef

Een aandachtspunt vind ik nog de veiligheid. Vanuit wat ik heb meegemaakt tijdens mijn werk in de olie- en gasindustrie maak ik me af en toe zorgen of het veiligheidsbesef voldoende is. Of je nou op een vuilniswagen staat of in een energiecentrale: wij doen gevaarlijk werk. In die bewustwording is het nodige te winnen – je wilt onder geen omstandigheid dat mensen een ongeluk krijgen. Het werk heeft risico’s, wees je daar elke dag bewust van als je op het werk komt. Spreek je collega’s aan op onveilig gedrag. Als we dat allemaal doen, is het werk een stuk veiliger. Ik zie dat er hard aan wordt gewerkt maar het kan echt nog beter.

Kansen

Over komend jaar kan ik zeggen dat we bezig zijn met de herijking van het strategisch plan om de doelen voor de komende jaren te bepalen. Dat doen we samen met een werkgroep van aandeelhoudende gemeenten en waterschappen. Daarin gaan verschuivingen plaatsvinden waarmee we verder inspelen op onze rol in de energietransitie en in het bereiken van circulariteit. Het is eigenlijk te vroeg daar iets over te zeggen – vraag het volgend jaar nog eens! 

In de toekomst zie ik een berg van kansen om bij te dragen aan de energietransitie en aan hergebruik en circulariteit. We werken dagelijks aan die twee fantastische doelstellingen, en wat ik daarin enorm waardeer is de mentaliteit van: we doen het. Dat is bijzonder – en noodzakelijk in een tijd dat de overheid meer taken uitbesteedt aan openbare ondernemingen als de onze. Het is geweldig om mee te werken in een bedrijf dat het zo goed doet.’