startsein bouw windturbines

Start bouw windturbines op rioolwaterzuivering in Amsterdam-West

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de provincie Noord-Holland en HVC hebben samen het startsein gegeven voor de bouw van windpark Westpoortweg. De bouw van vier windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West is daarmee nu begonnen. Samen met de zonneparken en de groengasinstallatie, is het waterschap daarmee vanaf begin 2025 energieneutraal.

Maandag 10 juni 2024

Samen de energietransitie versnellen

Sander Mager, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De druk op het elektriciteitsnetwerk wordt komende jaren steeds groter. En door de groei van de stad moeten we steeds meer rioolwater zuiveren. We hebben duurzame energiebronnen nodig om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Samen met meer dan 24.000 zonnepanelen en onze groengasinstallatie, wekken de vier windturbines straks evenveel energie op als dat we nodig hebben.”

Het waterschap wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. HVC ondersteunt haar aandeelhoudende waterschappen en gemeenten in de energietransitie door de ontwikkeling, bouw en het beheer van onder andere zonne- en windparken. Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC: “Wij zijn trots dat we gestart zijn met de realisatie van dit project, waarbij lokale kennis van het waterschap rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de kennis van complexe windenergieprojecten van HVC, goed samen komen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen.”

startsein bouw windturbines
Close
startsein bouw windturbines

Bijdrage aan ambitie provincie duurzame energie

De Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland hebben in 2021 met elkaar afgesproken om voor 2030 2.7 terawattuur (TWh) per jaar aan duurzame energie op te wekken. Dat is evenveel als het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1 miljoen Noord-Hollandse huishoudens. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid. De vier windturbines dragen 21.000 megawattuur (MWh) per jaar hieraan bij. Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens.

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Rosan Kocken: “Deze vier windturbines zijn gebouwd tijdens een windstiltegebied qua wetgeving. Omdat nieuwe landelijke normen er nog niet waren hebben we als provincie lokale regels opgesteld. Wij zijn er trots op dat deze vier windturbines daarvan het eerste resultaat zijn.”

April 2025 bouw gereed

Inmiddels is het werk aan de fundering van de windturbines in volle gang. Als de fundering af is, start de opbouw van de windturbines van ieder 140 meter hoog. Om het werk veilig te kunnen doen zijn verkeersmaatregelen nodig. Overdag sluiten we één van de twee rijstroken in beide rijrichtingen van de Westpoortweg af. Wanneer we de windturbines opbouwen, sluiten we de Westpoortweg helemaal af en leiden we het verkeer om. Begin 2025 zijn de windturbines klaar om volop groene energie te produceren.