vader en 2 kinderen zitten op de bank en kijken lachend naar een tablet.

Alles over de warmtewet

Omdat er geen natuurlijke concurrentie is, bestaat er een warmtewet om je te beschermen tegen te hoge prijzen. Als warmteklant kun je namelijk niet overstappen naar een andere leverancier. Er is maar één warmtenet in de regio. Dat warmtenet is niet verbonden met andere netten, zoals bij stroom en gas.

Voor wie geldt de warmtewet?

De warmtewet geldt voor consumenten, VVE’s en klein-zakelijke klanten met een aansluiting van maximaal 100 Kilowatt. Wat voor aansluiting je hebt, staat op onze overeenkomst of op de jaarnota. Je kunt het ook altijd bij ons navragen.

Wat houdt de wet in?

In hoofdlijnen zorgt de warmtewet voor:

  • Landelijke maximumtarieven voor warmte. Wij zitten in bijna alle regio’s onder deze maximumtarieven, precies wat je van een publiek bedrijf mag verwachten.
  • Regelgeving voor het recht op compensatie bij een storing. Lees hieronder meer over compensatie.
  • De voorwaarden in onze overeenkomst, bijvoorbeeld met betrekking tot de dienstverlening van ons en aan welke voorwaarden wij moeten voldoen bij het meten van je warmteverbruik.
  • Regelgeving voor wanneer wij het recht hebben je af te sluiten van warmtelevering.
  • Verplichte aansluiting van HVC bij een geschillencommissie.

 

Welke compensatie krijg ik bij storingen?

Bij een ernstige storing in de warmtelevering van HVC vanaf 8 uur, heb je mogelijk recht op een wettelijk vastgestelde standaardcompensatie. De hoogte van de compensatie bedraagt € 35,- bij een onderbreking van 8 tot 12 uur. Voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur ontvang je € 20,-.

Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Als je recht hebt op compensatie krijg je automatisch bericht. Je hoeft hier niets voor te doen. 

Wanneer wordt de compensatie niet uitgekeerd?

  • Als de storing minder dan 24 uur duurt en er is in de voorafgaande 12 maanden geen storing geweest.
  • Als het een storing is in je eigen binnenhuis-installatie.
  • Als de onderbreking van de warmtelevering vooraf is aangekondigd vanwege onderhoud aan het warmtenet.
  • Bij overmacht, zoals natuurrampen, sabotage of schuld van andere partijen.

Uitgebreide informatie over de warmtewet vind je op de website van de ACM.