Foto Heldersweg 14 Alkmaar

Werkzaamheden Helderseweg

Vanaf maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei werkt aannemer A.Hak aan de aanleg van het warmtenet in de Helderseweg in Alkmaar. 

planning en werkzaamheden

Planning

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer A.Hak van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei in de Helderseweg aan het warmtenet Alkmaar

Werkzaamheden

Ter hoogte van Helderseweg 12 t/m 14 gaan we het bestaande warmtenet uitbreiden. Dit is nodig om een nieuwe klant van HVC aan te sluiten en van warmte te voorzien. De warmteleidingen worden aangelegd via 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we leidingdelen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating. Op de plattegrond hieronder zijn het werkgebied, afsluiting en omleiding te zien. 

Afgelopen februari is een deel van de werkzaamheden al uitgevoerd. Door omstandigheden lukte het toen niet om de werkzaamheden volledig uit te voeren. Nu gaan we de werkzaamheden afronden. 

Plattegrond met werkgebied, afsluiting en omleiding voor voetgangers en fietsers. 

Plattegrond werkzaamheden Helderseweg Alkmaar

bereikbaarheid

 

De parkeervakken voor Helderseweg 14 zijn tijdelijk niet te gebruiken. De werkzaamheden, afsluiting en omleiding zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten en gemeente Alkmaar. Voor ieders veiligheid en een goede bereikbaarheid van de bedrijven en woningen vragen we de verkeersborden in de straat en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.

Verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Alkmaar en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen en bedrijven blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we u de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren/ verplaatsen van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen en bedrijven helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemers A.Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met onze omgevingsmanager. Dat kan via de contactknop onderaan dit bericht. 

Contact met HVC

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet in Alkmaar of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Stuur ons je vraag
HVC helm