warmtnet alkmaar

Warmtenet Alkmaar

We werken hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar. Duizenden woningen en gebouwen in de regio Alkmaar voorzien we de komende jaren van duurzame warmte. Daarin werkt HVC samen met woningcorporaties:  Kennemer Wonen, Van Alckmaer voor Wonen, Woonwaard en Woonstichting Langedijk. Maar ook met gemeenten: Alkmaar, Heiloo en Dijk en Waard. We sluiten ook regelmatig (nieuwbouw)projecten van projectontwikkelaars aan op het warmtenet. 

Werkzaamheden

Werkzaamheden Stikkelwaard

Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 23 februari werken HVC en Stadswerk072 in de Stikkelwaard aan de aanleg van het warmtenet en vervangi

Foto inrit Stikkelwaard Alkmaar

Werkzaamheden Amalia van Solmsstraat

Van maandag 28 augustus tot en met half oktober werkt aannemer MVOI in opdracht van HVC in de Amalia van Solmsstraat aan het warmtenet Alkmaar.

Foto Amalia van Solmsstraat Alkmaar

Nieuws

Warmte van HVC

Word jij binnenkort aangesloten op het warmtenet, meld je dan nu aan als klant. 

Meld je aan
Afbeelding van een witte radiator die warmte afgeeft