foto van een rotonde in Hendrik-Ido-Ambacht waarop een fontein in de vorm van een wereldbol te zien is

Hendrik-Ido-Ambacht aardgasvrij

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Hendrik-Ido-Ambacht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.

primeur voor nieuwbouwwijk Volgerlanden

In de wijk De Volgerlanden worden vier nieuwe dorpskernen gebouwd met in totaal ongeveer 900 aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Twee van de dorpskernen de 'Laantjes' en 'Straatjes' zijn aangesloten op het warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht.

Het plan is om op termijn de warmte via techniek aquathermie uit het oppervlaktewater van de rivier De Rietbaan te halen. Hoe dat werkt, dat staat verderop op deze pagina uitgelegd. Totdat deze duurzame warmtebron gereed is, gebruiken we een tijdelijke warmtecentrale voor het verwarmen van de woningen.

Transitievisie warmte

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt. 

Of en wanneer er in jouw buurt een warmtenet wordt aangelegd, dat staat omschreven in het plan ‘Transitievisie Warmte’. Dit plan heeft iedere gemeente in Nederland in opdracht van de overheid op moeten stellen. Hierin staat per buurt omschreven welke maatregelen en mogelijkheden er zijn voor het aardgasvrij maken van woningen en wanneer dit gepland staat om uit te voeren.

Je kan de 'Transitievisie Warmte' downloaden op www.h-i-ambacht.nl/energie. Ook vind je hier meer informatie over het warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht.

Plattegrond met daarop de vier dorpskernen van het nieuwbouwproject Volgerlanden

plattegrond met daarop de vier dorpskernen van het project Volgerlanden
Close
plattegrond met daarop de vier dorpskernen van het project Volgerlanden

Energie uit oppervlaktewater

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) is een techniek waarbij warmte uit water wordt gehaald. In dit geval is dat de Rietbaan ten oosten van Volgerlanden. De basistemperatuur van het oppervlaktewater wordt met een warmtepomp verder opgewarmd om zo de woningen in Volgerlanden te verwarmen en van warm kraanwater te voorzien. De technische installatie met warmtepomp komt zo dicht mogelijk bij het water te staan. Op dit moment onderzoekt HVC samen met de gemeente de meest geschikte locatie voor de installatie.

Per jaar is het te verwachte warmteverbruik van een woning in de Volgerlanden gemiddeld 25 gigajoule (GJ). Daarvan wordt dan 19 GJ uit het oppervlaktewater van de Rietbaan gehaald. De overige 6 GJ wordt door de warmtepomp toegevoegd. Indien er onderhoud of onverhoopt een storing aan de warmtepomp is, dan zorgt een back-up systeem voor de warmtelevering.

De afgelopen jaren is in Nederland volop ingezet op 'Aquathermie' en zijn er inmiddels zo'n 40 systemen actief. Echter zijn er nog niet heel veel projecten van deze omvang. En daarom is de TEO-installatie in Hendrik-Ido-Ambacht best uniek.

foto van het oppervlaktewater waaruit de warmte wordt gehaald

Contact warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm