foto van de locatie van de werkzaamheden in de IJdenhoven in Hendrik-Ido-Ambacht

Werkzaamheden warmtenet H-I-Ambacht in IJdenhove

Van maandag 7 februari tot en met vrijdag 25 februari werkt aannemer Nijkamp in de IJdenhove aan het warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht. 

gestuurde boring

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werken aannemers Nijkamp en Welvreugd van
maandag 7 februari tot en met vrijdag 25 februari op de parkeerplaats naast kinderopvang SOL Villa Ambacht aan het warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht.

uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden in de grond aangebracht via een gestuurde boring om zo de overlast te minimaliseren. Op het nieuwbouwterrein Volgerlanden worden de warmteleidingen eerst aan elkaar gelast tot een lange leidingstreng. Daarna boort een boorinstallatie vanaf de parkeerplaats naast de kinderopvang een schacht richting Volgerlanden. Als de boorschacht ruim genoeg is trekt dezelfde boorinstallatie de leidingstreng door de boorschacht naar de parkeerplaats. Na de werkzaamheden herstellen we de bestrating en ruimen we het werkterrein weer netjes op.

wat kun je van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, nood-/hulpdiensten en kinderopvang Villa Ambacht.
  • Woningen en kinderopvang blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Op de achterzijde van deze brief staat een plattegrond met daarop het werkgebied.
  • Door de werkzaamheden kan er tijdelijk niet geparkeerd worden op de parkeerplaats naast Villa Ambacht. Ook geldt er tijdelijk een parkeerverbod voor het parkeren voor de woningen IJdenhove 31 en 33.
  • Tijdens de uitvoering zorgt een verkeersregelaar voor het veilig en in goede banen leiden van het verkeer van en naar de kinderopvang tussen 7.00 en 17.30 uur. Voor de doorstroming van het verkeer en ieders veiligheid vragen we je de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen.
  • Voor het gebouw van de kinderopvang worden tijdelijk twee parkeerplaatsen ingericht als ‘Kiss & Ride’ zone voor het halen en brengen van de kinderen.
  • Ons werkgebied zetten we af met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Maar over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur. 
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze. 

tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Plattegrond van de werkzaamheden in de IJdenhove in Hendrik-Ido-Ambacht met daarop het werkgebied en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de IJdenhove in Hendrik-Ido-Ambacht

Contact warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm