Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Sliedrecht aardgasvrij

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.

Staatsliedenbuurt

De eerste stap voor het aardgasvrij maken van woningen is in 2018 gezet. Tijdens de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt maakte sloop en nieuwbouw het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op een warmtenet en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarom was dit project een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. Alle 232 woningen zijn halverwege 2020 opgeleverd en daarmee was de eerste aardgasvrije woonwijk in Sliedrecht een feit.

Vogelbuurt

In maart 2020 is in Vogelbuurt-Zuid gestart met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht om daar de eerste vijf 5-hoog flats van Tablis Wonen aan te sluiten. Eind 2020 zijn ook in Vogelbuurt-Noord nog eens vijf 10-hoog flats aangesloten . Inmiddels zijn er al zo'n 1.300 woningen aangesloten op het warmtenet Sliedrecht.

Transitievisie warmte

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt. 

Of en wanneer er in jouw buurt een warmtenet wordt aangelegd, dat staat omschreven in het plan ‘Transitievisie Warmte’. Dit plan heeft iedere gemeente in Nederland in opdracht van de overheid op moeten stellen. Hierin staat per buurt omschreven welke maatregelen en mogelijkheden er zijn voor het aardgasvrij maken van woningen en wanneer dit gepland staat om uit te voeren.

Je kan de 'Transitievisie Warmte' downloaden op www.sliedrecht.nl. Ook vind je op deze website meer informatie over het warmtenet Sliedrecht.

Duurzame warmtebron

Het ontwikkelen van een warmtenet vergt tijd en kan enkele jaren duren. Zo moet de route van de leidingen worden bepaald, moeten deze aangelegd worden in de grond en moet er een duurzame warmtebron aanwezig zijn. 

Voor de toekomst zijn in Sliedrecht de pijlen gericht op aardwarmte als duurzame warmtebron. Daar is door de gemeente Sliedrecht en HVC onderzoek naar gedaan en dat ziet er veel belovend uit. Langs de A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht ligt een strook grond (De Driehoek) die geschikt is als locatie voor een aardwarmtebron. Alleen kan het nog wel een aantal jaar duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen.

Op dit moment wordt de warmte nog opgewekt door een tijdelijk (gasgestookte) warmtestation Thorbeckelaan. Maar dat moet en kán dan ook duurzamer. Daarom leggen we - als tussenstap - een nieuwe leiding aan die straks bijna 100% duurzame warmte uit de HVC Slibverwerkingsinstallatie naar Sliedrecht brengt. Het warmtestation Thorbeckelaan kan dan uitgezet worden.

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm