Kraan tilt een leiding van het warmtenet op zijn plek

Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht-Oost wordt aardgasvrij. Maar net als voor veel andere gemeenten is dat een behoorlijke uitdaging. 

Staatsliedenbuurt

De eerste stap voor het aardgasvrij maken van woningen is zo’n vier jaar geleden gezet. Tijdens de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt maakte sloop en nieuwbouw het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op een warmtenet en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarom is dit project een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. 

Inmiddels zijn de eerste woningen aangesloten op het lokale warmtenet. Halverwege 2020 worden de overige woningen opgeleverd en zijn daarmee de eerste 232 woningen zonder aardgasaansluiting in Sliedrecht een feit.

Vogelbuurt

In maart 2020 is in Vogelbuurt-Zuid gestart met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht om daar de eerste vijf flats van Tablis Wonen aan te sluiten. Eind 2020 wordt ook in Vogelbuurt-Noord gewerkt aan de aanleg van het warmtenet en sluiten we nog eens vijf flats aan. In stappen worden vanaf dit jaar 863 appartementen klaar gemaakt voor een aardgasvrije toekomst.

Luchtfoto van de wijk Vogelbuurt in Sliedrecht

Duurzame bron

Het ontwikkelen van een warmtenet vergt tijd en kan enkele jaren duren. Zo moet de route van de leidingen worden bepaald, moeten deze aangelegd worden in de grond en moet er een duurzame warmtebron aanwezig zijn. 

In Sliedrecht zijn alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Daar is door de gemeente Sliedrecht en HVC onderzoek naar gedaan en dat ziet er veel belovend uit. Alleen kan het nog wel een aantal jaar duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maken we daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in het Westland of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm