Luchtfoto van woningen in Sliedrecht

Warmtenet Sliedrecht voor particulieren

Toekomstbestendig wonen en verduurzamen: dat is de opgave voor Sliedrecht-Oost. De gemeente gaat in deze wijk de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte verbeteren en de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten.

Aansluiten als particulier

Er worden wegen aangepast en vernieuwd, de riolering wordt vervangen en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om het bestaande gasnet te vervangen met een duurzaam warmtenet van HVC. Tablis Wonen sluit aan op dit warmtenet. De woningen in de Staatsliedenbuurt zijn aangesloten. En in de 10-hoog en 5-hoogflats in Sliedrecht-Oost worden als eerste de collectieve ketels vervangen door een collectieve warmte-unit van HVC.

Doe ook mee als woningbezitter

Dit is een mooie aanleiding om samen met de gemeente, actieve buurtbewoners, het Regionaal Energieloket en HVC te onderzoeken of ook de rijwoningen, appartementencomplexen en geschakelde bungalows in Sliedrecht-Oost aan kunnen sluiten op het warmtenet. Of dat deze woningen beter op een andere manier verduurzaamd kunnen worden. In 2019 heeft de gemeente Sliedrecht voor dit project €3,85 miljoen rijksbijdrage toegekend gekregen. 

Bewonersbijeenkomst

De gemeente kiest voor een participatieve en lerende aanpak voor de hele wijk. Sliedrecht-oost wordt per wijkdeel benaderd. In 2021 is gestart in de Horst. Er zijn verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd en waar mogelijk ook een bijeenkomst in bijvoorbeeld Het Griendencollege. Bewoners worden persoonlijk uitgenodigd per brief voor de bijeenkomsten. 

Veel belangstelling

De belangstelling voor het project is groot. Van de ruim 300 woningeigenaren op de bewonersavond eind 2019 hebben ruim 60 woningeigenaren hebben hun woning opgegeven als voorbeeldwoning. In het eerste kwartaal van 2020 is voor acht voorbeeld woningen door het Regionaal Energieloket en HVC in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen. Wanneer de rapportages afgerond zijn, zijn deze via de website van het Regionaal Energieloket te downloaden. Ook wordt er dan door de gemeente een bewonersavond georganiseerd waarop je jouw vragen kunt stellen.

Aanbod

Inmiddels hebben woningen in de Horst een aanbod ontvangen en wordt dat voor de eerste vijf woningeigenaren in 2022 concreet uitgewerkt. Tevens zijn er stappen gezet in de Vogelenzang. Voor de Sperwer-flat wordt een vergelijk gemaakt tussen een nieuwe ketel of een aansluiting op het warmtenet. 

Wil je meer weten of dit project? 

 

gemeente sliedrecht

In 2023 worden de laatste delen van de wijk heringericht en loopt het project ten einde. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm