Foto van de locatie van de werkzaamheden in De Horst in Sliedrecht waar de werkzaamheden o.a. uitgevoerd worden.

Werkzaamheden De Horst

Van vrijdag 9 februari tot en met vrijdag 24 mei legt aannemer Heijmans het wijknet van het warmtenet Sliedrecht in De Horst aan.

Aanleg van het wijknet

Zoals eerder aangekondigd worden de wijken Vogelenzang en De Horst aangesloten op het warmtenet Sliedrecht. Als eerste wordt alvast een wijknet in De Horst aangelegd. Woningen worden op een later moment aangesloten. 

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met aarde/zand en herstellen we de groenvoorziening en/of bestrating.

Aanleg in fases

De werkzaamheden voeren we in 5 verschillende fases uit. Zo beperken we zoveel mogelijk de overlast en kunnen we de bereikbaarheid voor bewoners, winkels en nood- en hulpdiensten garanderen. Op de plattegrond hieronder staan de verschillende werkgebieden/fases aangegeven.

Fase

Van

Tot

Fase 1

vrijdag 9 februari

donderdag 29 februari

Fase 2

woensdag 28 februari

maandag 18 maart

Fase 3

maandag 18 maart

maandag 8 april

Fase 4

vrijdag 5 april

vrijdag 26 april

Fase 5a

vrijdag 26 april

vrijdag 24 mei

De genoemde data zijn onder voorbehoud. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Plattegrond van de werkzaamheden in De Horst met daarop de fases / werkgebieden.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in De Horst in Sliedrecht..

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven en winkels blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Tijdens iedere fase worden de tijdelijke verkeersmaatregelen met verkeersborden op de locatie aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er in sommige fases een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Tijdens Fase 3 en Fase 5a wordt er een tijdelijke rijbaan aangelegd. Verkeerslichten zorgen dan voor de veilige doorstroming van het (auto)verkeer.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Heijmans nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm