Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan in Sliedrecht

Werkzaamheden Deltalaan Populierenhof-Wilgenhof

Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 23 december werkt aannemer A. Hak in de Deltalaan tussen Populierenhof en Wilgenhof aan de aanleg van het warmtenet.

Uitbreiding warmtenet

Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij. Dat betekent dat we in de toekomst op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht is op weg naar een aardgasvrije gemeente. Daarom is er de afgelopen jaren door gemeente Sliedrecht, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC gewerkt aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Inmiddels zijn daar al meer dan 1.000 woningen in de Staatslieden- en Vogelbuurt op aangesloten.

Aanleg warmtenet in de Deltalaan

Begin juli is aannemer A. Hak in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC in het westelijke deel van de Deltalaan gestart met de aanleg van de hoofdleidingen. Deze hoofdleidingen worden uiteindelijk gekoppeld aan de eerder aangelegde leidingen in Craijensteijn en de Thorbeckelaan.

Aanleg in fases

Omdat het leidingtracé Deltalaan in totaal 1,3 kilometer lang is, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Zo beperken we zoveel mogelijk de overlast en kunnen we de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en inwoners, winkels, scholen, etc. garanderen.

Vanaf begin juli wordt er op de Deltalaan ter hoogte van het winkelcentrum gewerkt aan de aanleg van het warmtenet. De werkzaamheden in dit werkgebied zijn daar zo goed als afgerond en binnenkort start de volgende fase op de Deltalaan. We leggen dan leidingen aan via een ‘open ontgraving’. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening waar gewerkt is.

Op de plattegrond op deze pagina zijn de werkgebieden en verkeersomleidingen aangegeven. Hieronder staat per werkgebied wat je kunt verwachten van deze werkzaamheden.

Werkgebied

1

Locatie

Deltalaan en parkeerplaats Populierenhof

Periode

maandag 31 oktober t/m vrijdag 25 november

Werkzaamheden

De leidingen worden in de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan en in de parkeerplaats van de Populierenhof aangelegd. Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan afgesloten en geldt er voor het autoverkeer een verkeersomleiding via de noordelijke rijbaan. Tijdelijke verkeerslichten zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer. Hierdoor is de kruising Weresteijn / Deltalaan tijdelijk afgesloten en geldt er een omleiding via de Prickwaert. Fietsers worden op locatie omgeleid via verkeersborden. Zodra de werkzaamheden in dit werkgebied zijn afgerond wordt de parkeerplaats Populierenhof weer vrijgegeven.

Werkgebied

2

Locatie

Deltalaan van parkeerplaats Populierenhof tot Wilgenhof

Periode

maandag 31 oktober t/m vrijdag 23 december

Werkzaamheden

De leidingen worden in de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan aangelegd tussen parkeerplaats Populierenhof en de Wilgenhof. Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan afgesloten en geldt er voor het autoverkeer een verkeersomleiding via de noordelijke rijbaan. Tijdelijke verkeerslichten zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer. Hierdoor is de kruising Weresteijn / Deltalaan tijdelijk afgesloten en geldt er een omleiding via de Prickwaert.

Let op!
Na het uitvoeren van de bovenstaande werkzaamheden moeten wij begin van 2023 nog aanvullende werkzaamheden uitvoeren op de locatie ter hoogte van de Wilgenhof. Hier krijgen omwonenden te zijner tijd aanvullende informatie over.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en afsluitingen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in een dichtbevolkt gebied heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid van woningen, winkels en de doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC werken daarom intensief samen om te komen tot de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering. Toch moeten wij kruispunten, straten en parkeerplaatsen tijdelijk afsluiten. Ook zijn omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer niet te vermijden.

Plattegrond van de werkzaamheden in Deltalaan met daarop het werkgebied en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan in Sliedrecht
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan in Sliedrecht

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en goedgekeurd door de nood- en hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven en (zorg) instellingen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden zetten wij af met bouwhekken.
  • Vijf dagen voor start werkzaamheden zijn er op locatie verkeersborden die de tijdelijke verkeersmaatregelen aangeven. Wij vragen je om de verkeersmaatregelen en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
  • Wij gebruiken graafmachines, kranen en tractoren/kiepauto’s. Wil je een voertuig met draaiende motor passeren? Maak dan eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • We zetten (geluidsarme) pompen in om het grondwater weg te pompen maar ze kunnen voor wat geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weer) omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer A. Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm