Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan ter hoogte van de Wilgenhof  in Sliedrecht

Werkzaamheden Deltalaan-Wilgenhof in afrondende fase

Tot en met 24 maart werkt aannemer A. Hak in de Deltalaan ter hoogte van de Wilgenhof nog beperkt aan de aanleg van het warmtenet.

Afrondende fase aanleg warmtenet

De afgelopen maanden is er in de Deltalaan in verschillende fases door HVC en aannemer A. Hak gewerkt aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Daarvoor zijn er boringen uitgevoerd, sleuven gegraven om leidingen aan te leggen en zijn er straten en parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten geweest.

Rijbanen Deltalaan weer vrijgegeven

Vanaf vrijdag 23 december worden de verkeersmaatregelen tussen de Populierenhof en Wilgenhof opgeheven en zijn beide rijbanen voor het doorgaande autoverkeer weer beschikbaar.

Koppelen en testen van de leidingen

Na de onlangs succesvol uitgevoerde boringen wordt er de komende tijd nog wel op een aantal momenten gewerkt in Werkgebied A (zie plattegrond). Ter hoogte van de Wilgenhof worden de eerder aangelegde leidingen in de Deltalaan gekoppeld aan de leidingen van de boring. Daarna wordt het leidingnet nog uitvoerig getest. Na afronding van het werk herstellen we de werklocatie, bestrating en de groenvoorziening.

Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 maart en vinden alleen plaats in het plantsoen, trottoir en fietspad naast de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan. Alleen voor fietsers en voetgangers geldt op deze locatie nog een korte omleiding. Dit wordt ter plekke aangegeven met verkeersborden (zie plattegrond).

Plattegrond van de werkzaamheden in Deltalaan ter hoogte van de Wilgenhof met daarop het werkgebied en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan ter hoogte van de Wilgenhof in Sliedrecht
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan ter hoogte van de Wilgenhof in Sliedrecht

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en goedgekeurd door de nood- en hulpdiensten.
  • Onze werk- en opslaggebieden zetten wij af met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
  • Wij gebruiken graafmachines, kranen en tractoren/kiepauto’s. Passeer je een voertuig met draaiende motor? Maak dan eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij je gezien heeft.
  • Wij zetten (geluidsarme) pompen in om het grondwater weg te pompen. Deze kunnen voor wat geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weer) omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer A. Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm