Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan nabij de Zuiderzeestraat

Werkzaamheden Deltalaan-Zuiderzeestraat

Tot en met begin april 2023 werkt aannemer A Hak in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat en Rijnstraat nog aan de aanleg van het warmtenet.

Afrondende fase aanleg warmtenet

De afgelopen maanden is er in de Deltalaan in verschillende fases door HVC en aannemer A. Hak gewerkt aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Daarvoor zijn er boringen uitgevoerd, sleuven gegraven om leidingen aan te leggen en zijn er straten en parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten geweest.

Resterende werkzaamheden

Na de onlangs succesvol uitgevoerde boringen wordt er tot begin april 2023 nog gewerkt in Werkgebied B (zie plattegrond). Daar koppelen we de leidingen van de boringen aan elkaar en wordt het leidingnet nog uitvoerig getest. Ook maken we binnen dit werkgebied een aftakking naar de Rijnstraat en naar de Zuiderzeestraat.

Aftakking naar de Rijnstraat

De aftakking naar de Rijnstraat wordt in twee fases aangelegd. Eerst in het huidige Werkgebied B en na begin april in de noordelijke rijbaan. Over de werkzaamheden in de noordelijke rijbaan krijgen omwonenden te zijner tijd nog meer informatie.

Plattegrond van de werkzaamheden in Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat en Rijnstraat met daarop het werkgebied en de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat in Sliedrechts
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Deltalaan ter hoogte van de Zuiderzeestraat in Sliedrechts

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en goedgekeurd door de nood- en hulpdiensten.
  • Onze werk- en opslaggebieden zetten wij af met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt.
  • Wij gebruiken graafmachines, kranen en tractoren/kiepauto’s. Passeert u een voertuig met draaiende motor? Maak dan eerst oogcontact met de bestuurder zodat hij/zij u gezien heeft.
  • Wij zetten (geluidsarme) pompen in om het grondwater weg te pompen. Deze kunnen voor wat geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weer) omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer A. Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm