Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Dr. Schaepmanstraat in Sliedrecht

Werkzaamheden Dr. Schaepmanstraat

Van maandag 3 april tot en met dinsdag 4 april werkt aannemer Nijkamp in de Dr. Schaepmanstaat en de Dr. De Visserstraat aan het het warmtenet Sliedrecht.

Uitbreiding warmtenet

Komend jaar breiden we het warmtenet Sliedrecht in de Dr. Schaepmanstraat uit om daar huurwoningen van Tablis Wonen op aan te sluiten. Voor de aanleg van het warmtenet voeren we nu alvast voorbereidende werkzaamheden uit.

Proefsleuven graven

Binnenkort controleren wij bij jou in de buurt de locatie van kabels en leidingen (o.a. riolering, waterleidingen, elektrakabels) onder de grond. Daarmee kunnen we bepalen of we de warmteleidingen kunnen aanleggen waar dit is bedacht. Door dit vooraf te onderzoeken komen we tijdens de aanleg van het warmtenet zo min mogelijk voor verassingen te staan. En verkleinen daardoor de kans op graafschade aan bestaande kabels en leidingen tijdens de aanlegwerkzaamheden.

Werkzaamheden in Dr. Schaepmanstraat en Dr. De Visserstraat

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC graaft aannemer Nijkamp van maandag 3 april tot en met dinsdag 4 april proefsleuven op de onderstaande locaties. Op de plattegrond zijn de locaties met rode stippen aangegeven.

 • drie proefsleuven in de stoep van de Dr. Schaepmanstraat
 • één proefsleuf in het tweede parkeervak in Dr. De Visserstraat (naast Dr. Schaepmanstraat 2)

Plattegrond van de werkzaamheden in Dr. Schaepmanstraat met daarop de werklocaties van de proefsleuven.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Doctor Schaepmanstraat in Sliedrecht
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Doctor Schaepmanstraat in Sliedrecht

verder goed om te weten over de werkzaamheden

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht.
 • Woningen blijven bereikbaar.
 • Er zijn geen verkeersmaatregelen/-omleidingen nodig voor deze werkzaamheden.
 • Tijdelijk geldt er een parkeerverbod voor het tweede parkeervak in de Dr. De Visserstraat (naast huisnummer 2).
 • Voor de werkzaamheden gebruiken we een kleine graafmachine.
 • De proefsleuven zijn over het algemeen zo’n 50 cm breed en 1 à 2 meter lang.
 • De werkzaamheden zijn kortstondig en nemen per proefsleuf enkele uren in beslag.
 • Na het onderzoek wordt een proefsleuf meteen gedicht en het straatwerk herstelt.
 • De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm