Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Dr. Schaepmanstraat in Sliedrecht

werkzaamheden Dr. Schaepmanstraat

Van maandag 29 april tot en met vrijdag 26 juli werkt aannemer Nijkamp in de Dr. Schaepmanstraat aan de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht.

aanleg warmtenet Sliedrecht

In opdracht van HVC legt aannemer Nijkamp in de Dr. Schaepmanstraat nieuwe leidingen aan vanaf het bestaande warmtenet tot aan de gevels van de beneden- en bovenwoningen van Tablis Wonen. Deze woningen sluiten we op een later moment op het warmtenet aan. Huurders krijgen hier nog informatie over van Tablis Wonen. 

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Op de plattegrond bij deze brief staan de verschillende fases aangegeven die volgens onderstaande planning worden uitgevoerd:

fase

startdatum

einddatum

activiteiten

 

maandag 29 april

dinsdag 30 april

inrichten depot

1

maandag 29 april

vrijdag 17 mei

aanleg warmtenet

2

dinsdag 21 mei

vrijdag 7 juni

aanleg warmtenet

3

maandag 10 juni

vrijdag 21 juni

aanleg warmtenet

4

maandag 24 juni

dinsdag 16 juli

aanleg warmtenet

 

woensdag 17 juli

vrijdag 26 juli

opruimen en herstellen omgeving

Plattegrond van de werkgebieden en het opslagdepot in de Dr. Schaepmanstraat in Sliedrecht.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Dr. Schaepmanstraat in Sliedrecht.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en de nood-/hulpdiensten.
 • Woningen en gebouwen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • We richten een opslagdepot in voor de opslag van materialen. De locatie staat aangeven op de plattegrond.
 • Onze werk- en opslagdepot zetten we af met bouwhekken.
 • Tijdens iedere fase gelden er andere verkeersmaatregelen en is er een (korte) omleidingsroute door de wijk. Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden geven we dit met verkeersborden aan. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Om de werkzaamheden uit te voeren vervallen er per fase een aantal parkeerplaatsen. Dit geven we per locatie aan met verkeersborden.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
 • Vriendelijk verzoek om je afvalcontainer aan de kopse kant van de werkgebieden aan te bieden zodat deze geleegd kunnen worden door de gemeente Sliedrecht.
 • De ondergrondse containers in de Dr. Schaepmanstraat (ter hoogte van de Thorbeckehof) blijven tijdens fase 4 bereikbaar. Met de gemeente Sliedrecht maken we afspraken over het legen van de containers.
 • We gebruiken graafmachines en tractoren/kiepauto’s om grond af te voeren.
 • We gebruiken pompen voor het afvoeren van grondwater. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm