Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Intermezzo in Sliedrecht

Werkzaamheden Intermezzo

Van maandag 26 februari tot en met begin oktober werkt aannemer A.Hak bij Intermezzo aan de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht.

Boring onder de Merwede

Het project ‘Boring onder de Merwede’ is begin januari gestart. Met dit project leggen we twee nieuwe warmteleidingen met een boring tussen Dordrecht en Sliedrecht aan. Via deze leidingen wordt het warmtenet Sliedrecht vanaf oktober 2024 voorzien van 100% duurzame warmte.

Lassen leidingen

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC is aannemer A.Hak begin januari langs de Parallelweg gestart met het aan elkaar lassen van de leidingen. Daar worden uiteindelijk twee lange leidingstrengen van 1.200 meter gemaakt. Een video-impressie van deze werkzaamheden is te bekijken via deze link.

Horizontaal gestuurde boring

De leidingstrengen worden via een zogenaamde ‘horizontaal gestuurde boring’ onder de Merwede-rivier doorgetrokken. Op de plattegrond hieronder staat de boorlijn globaal aangegeven.
Een boring bestaat uit een aantal fases:

Fase 1
De boorinstallatie wordt op het terrein bij HVC geplaatst. Deze boort met een kleine boorkop (pilot boring) van punt A naar punt B.

Fase 2
Als de boorkop bij punt B boven komt, dan wordt de boorkop vervangen door een 'ruimer'. De boorinstallatie trekt de ruimer weer terug van punt B naar punt A om het boorgat groter te maken. Dat herhalen we een paar keer totdat de boortunnel de het juiste formaat heeft om de warmteleiding door de boortunnel te trekken. Het diepste punt van deze boring ligt onder de Merwede, op -25 meter NAP.

Fase 3
Als de boortunnel gereed is start de zogenoemde 'intrekoperatie'. De leidingstreng van 1.200 meter wordt vanaf de Parallelweg, onder de A15 en het spoorviaduct Overture door, via de parkeerplaats Intermezzo bij het station naar punt B gebracht. Daar koppelen we de leidingstreng aan de boorstangen.

De boorinstallatie trekt vervolgens de leidingstreng, onder de Merwede-rivier door, naar Dordrecht. Dit gaat in stappen en met een langzame snelheid. Zo'n 15 kranen begeleiden de gehele operatie. Na ongeveer 15 uur (90 meter per uur) komt de leiding boven in Dordrecht.

Plattegrond van de werkzaamheden in de Intermezzo en met daarop de boorlijn tussen Dordrecht en Sliedrecht.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Intermezzo in Sliedrecht.

Intermezzo afgesloten

De boring vanaf het HVC terrein naar Intermezzo start begin maart. Vanaf maandag 26 februari start aannemer A.Hak met de voorbereidende werkzaamheden en het inrichten van het werkterrein. Intermezzo wordt daarom vanaf Busonisingel tot aan het voetpad bij Menuet afgesloten. Tussen Menuet en Baanhoek blijft Intermezzo geopend voor voetgangers en kunnen honden uitgelaten worden.

Planning intrekoperaties

De eerste intrekoperatie voeren we eind maart uit. De tweede staat voor half april gepland. Hier ontvangen de omwonenden half maart meer informatie over.

Koppeling met warmtenet Sliedrecht

Na de twee intrekoperaties koppelen we de leidingen van de boring aan het eerder aangelegde warmtenet. Hiervoor worden er nog leidingen aangelegd door Intermezzo naar Sonate. Deze werkzaamheden voeren we uit tussen eind april en begin oktober.

Wat kunt u van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en de nood-/hulpdiensten.
  • Woningen blijven bereikbaar.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen over Intermezzo.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor verwijderen van het asfalt op Intermezzo.
  • Voor de werkzaamheden zetten we pompen en aggregaten in. Ondanks dat deze een geluiddempende kast hebben, kunnen ze mogelijk toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De (boor)werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat er (incidenteel) ook in de weekenden doorgewerkt moet worden.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer A.Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Volg het project

Wil je dit project op de voet volgen? Download dan de BouwApp op je smartphone via de App Store of Google Play Store

Via de BouwApp houden we je in tekst en beeld op de hoogte van de werkzaamheden, planning en verkeersmaatregelen. Uiteraard vind je de informatie ook op deze website bij werkzaamheden.

Vragen over de werkzaamheden? Stel ze via de BouwApp of de contactbutton op deze pagina en we beantwoorden die dan zo snel als mogelijk.

logo BouwApp

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm