Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Kievitlaan in Sliedrecht

Werkzaamheden Kievitlaan

Van vrijdag 7 juli tot en met maandag 17 juli voert aannemer A.Hak op de kruising Kievitlaan/Reigerlaan een spoedreparatie uit aan het warmtenet Sliedrecht.

Storing lekdetectiesysteem

Alle onze warmtenetten zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem. Dit systeem waarschuwt ons als er een lekkage ontstaat in een van warmteleidingen. Uit metingen is gebleken dat er midden in de kruising van de Kievitlaan / Reigerlaan zich een storing bevindt.

De storing moet onderzocht en (indien nodig) gerepareerd worden. Daarvoor is het nodig om de kruising volledig af te zetten zodat aannemer A.Hak de werkzaamheden veilig kan uitvoeren. Na de werkzaamheden wordt de werksleuf weer aangevuld met zand en herstellen we de bestrating.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht, nood-/hulpdiensten en woningcorporatie Tablis Wonen.
  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer A.Hak nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm