Lijsterweg - Valkweg

Werkzaamheden Lijsterweg/Sperwerstraat

Vanaf maandag 31 augustus tot en met vrijdag 2 oktober voert aannemer A. Hak werkzaamheden aan het warmtenet Sliedrecht uit op de Lijsterweg en in de Sperwerstraat.

10 flats duurzaam verwarmd

In Sliedrecht-Oost werken de gemeente, Tablis Wonen, Stedin, Regionaal Energieloket en HVC aan het verduurzamen van de wijk. Zo vervangt de gemeente onder andere het riool en legt HVC een nieuw warmtenet aan. Via dit warmtenet worden straks 10 flats van Tablis Wonen verwarmd. 

boring van Vogelbuurt-Zuid naar -Noord

Afgelopen maart zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet in Vogelbuurt-Zuid. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond en daarom maken we binnenkort de oversteek naar de andere kant van de Thorbeckelaan. Om de warmteleidingen van Vogelbuurt-Zuid naar -Noord aan te leggen, moet de rotonde Thorbeckelaan / Lijsterweg gepasseerd worden. Dit doen we via een ondergrondse boring van ongeveer 175 meter. Zodoende blijft dit belangrijke verkeersknooppunt bereikbaar en beperken we de overlast voor de omgeving en het verkeer.
 

Werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Tot en met vrijdag 2 oktober treft onze aannemer A. Hak op de groenstrook van de flat aan de Sperwerstraat en in de Lijsterweg alvast voorbereidende werkzaamheden. Daar last zij onder andere leidingen aan elkaar om rond eind september de boring uit te voeren en de leidingen onder de grond door te trekken naar de Lijsterweg ter hoogte van Zorgcentrum Parkzicht.

Werktijden

We werken tussen 7:00 en 19:00 uur. In de regel starten we ’s ochtends om 7:00 uur en leggen we het werk tussen 16:00 en 19:00 uur neer. Indien noodzakelijk kan het voorkomen dat we ook op zaterdagen op deze tijden werken. 

Verder goed om te weten

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en hulpdiensten.
  • Woningen blijven altijd, soms met iets meer moeite, bereikbaar.
  • De parkeerplaats/-garage van de appartementencomplexen 'Hof van Sliedrecht' en 'Sleijeborgh' blijven toegankelijk via de Lijsterweg en/of Vogelenzang.
  • Omleidingsroutes en afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Werk- en opslaggebieden zetten we af met bouwhekken.
  • We zetten een pomp in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit een geluidsarme pomp is, kan deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of uitvoering van werkwijze.

Overlast

Werkzaamheden, en vooral in de nabijheid van woningen, veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Samen met aannemer A. Hak nemen we uiteraard maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking en horen het ook graag als u ideeën hebt over hoe het beter kan.

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Sliedrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm