Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Professor Lorentzlaan in Sliedrecht

Werkzaamheden Professor Lorentzlaan

Van maandag 22 mei tot en met vrijdag 21 juli werkt aannemer Nijkamp in de groenstrook tussen de portiekwoningen van de Professor Lorentzlaan aan de aanleg van het warmtenet.

Uitbreiding warmtenet

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd in de groenstrook tussen de portiekwoningen van de Professor Lorentzlaan / Professor Kamerlingh Onneslaan / Rembrandtlaan. 

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met aarde/zand en herstellen we de groenvoorziening en/of bestrating.

Aansluiten woningen

Tijdens de werkzaamheden worden de leidingen aangelegd tot in de portieken van de wooncomplexen. Hiervoor worden gaten geboord in de gevels van de complexen. De woningen worden op een later moment aangesloten. Huurders worden hier nog over geïnformeerd door Tablis Wonen.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren we de werkzaamheden in fases volgens de onderstaande planning uit:

fase

startdatum

einddatum

1

woensdag 31 mei

donderdag 8 juni

2

maandag 5 juni

woensdag 14 juni

3

vrijdag 9 juni

vrijdag 16 juni

4

woensdag 14 juni

woensdag 5 juli

5

woensdag 28 juni

woensdag 5 juli

6

maandag 3 juli

maandag 10 juli

7

donderdag 6 juli

vrijdag 21 juli

Plattegrond van de werkzaamheden in de groenstrook van de Professor Lorentzlaan / Professor Kamerlingh Onneslaan / Rembrandtlaan met daarop de fases / werkgebieden.

Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Professor Lorentzlaan / Professor Kamerlingh Onneslaan / Rembrandtlaan in Sliedrecht.
Close
Plattegrond met daarop de locatie van de werkzaamheden in de Professor Lorentzlaan / Professor Kamerlingh Onneslaan / Rembrandtlaan in Sliedrecht.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en nood-/hulpdiensten.
 • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
 • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
 • Er worden gaten in de gevels van de wooncomplexen geboord om de leidingen aan te leggen. Dit kan tijdelijk zorgen voor geluidsoverlast. Ten behoeve van deze werkzaamheden graag de portieken vrijhouden van fietsen en andere spullen.
 • Voor het aanleggen van de leidingen achter de woningen van de Lorentzlaan 101 t/m 135 verwijderen we tijdelijk een deel van de heg en struiken. Na de werkzaamheden plaatsen wij die weer terug.
 • We zetten mogelijk pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm