Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Professor Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht

Werkzaamheden Professorenbuurt-Zuid

Van woensdag 13 maart tot en met vrijdag 3 mei werkt aannemer Nijkamp in de Professor Zeemanweg, Professor Kamerlingh Onneslaan aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht.

aanleg warmtenet Sliedrecht

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd in de groenstroken rondom de wooncomplexen van Tablis Wonen (Professor Snelliusweg, Professor Zeemanweg, Professor Kamerlingh Onnelsaan).

Uitvoering werkzaamheden

De warmteleidingen worden aangelegd via een 'open ontgraving'. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met aarde/zand en herstellen we de groenvoorziening en/of bestrating.

Aansluiten woningen

Tijdens de werkzaamheden worden de leidingen aangelegd tot in de portieken. Hiervoor worden gaten geboord in de gevels van de wooncomplexen. De woningen worden op een later moment aangesloten. Huurders worden hier nog over geïnformeerd door Tablis Wonen.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Op de plattegrond op deze pagina staan de verschillende fases aangegeven die volgens onderstaande planning worden uitgevoerd:

 

fase

startdatum

einddatum

1

woensdag 13 maart

woensdag 3 april

2

dinsdag 19 maart

vrijdag 5 april

3

dinsdag 2 april

vrijdag 19 april

4

maandag 8 april

dinsdag 23 april

5

maandag 22 april

donderdag 2 mei

6

dinsdag 24 april

vrijdag 3 mei

Plattegrond van de werkzaamheden rondom de Professort Snelliusweg, Professort Zeemanweg en Professor Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht.

Plattegrond met daarop de locaties van de werkzaamheden rondom de Prof. Snelliusweg, Prof. Zeemanweg en Prof. Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en nood-/hulpdiensten.
 • Woningen en gebouwen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
 • Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren vervallen er mogelijk een aantal parkeerplaatsen. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
 • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Vijf dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
 • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in je straat/buurt.
 • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
 • Er worden gaten in de gevels van de wooncomplexen geboord om de leidingen aan te leggen. Dit kan tijdelijk zorgen voor geluidsoverlast. Ten behoeve van deze werkzaamheden graag de portieken vrijhouden van fietsen en andere spullen.
 • We zetten mogelijk pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Nijkamp nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm