Foto van een werklocatie in de Thorbeckelaan in Sliedrecht met daarin de warmtenetleidingen

Werkzaamheden Thorbeckelaan bijna afgerond

Vanaf half juli is er in de Thorbeckelaan gewerkt aan de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. De werkzaamheden lopen een week voor op planning en worden vrijdag 22 oktober afgerond.

Uitvoering werkzaamheden

Vanaf vrijdag 22 oktober zijn zowel de noord- als de zuidbaan van de Thorbeckelaan weer beschikbaar voor het autoverkeer. De komende periode worden de onderstaande werkzaamheden nog uitgevoerd:

Aansluiten Staatsliedenbuurt

In de Dr. Kuyperstraat staat een tijdelijke warmtecentrale. Deze zorgt voor de warmtelevering aan de woningen in de Staatsliedenbuurt. Vanaf maandag 18 oktober wordt het warmtenet Staatsliedenbuurt aangesloten op de leidingen in de Thorbeckelaan. Hierdoor is de tijdelijke warmtecentrale in de Dr. Kuyperstraat niet meer nodig en wordt deze binnenkort verwijderd.

Aanvullen werksleuven en herstellen straatwerk

Aannemer A. Hak gaat de komende tijd alle werksleuven weer aanvullen met zand. Ook starten zij op diverse plaatsen met het herstellen van het straatwerk en het terugplaatsen van het straatmeubilair. 

Asfalteren werkgebieden

Vanaf maandag 11 oktober tot vrijdag 15 oktober wordt er asfalt aangebracht in werkgebieden in de Thorbeckelaan. Voor werkgebied A en B worden deze werkzaamheden binnen de bouwhekken uitgevoerd. Om het asfalt in werkgebied C aan te brengen is het nodig om de zuidelijke rijbaan tijdelijk af te sluiten. De verkeersomleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. Een plattegrond met daarop de werkgebieden en omleidingsroutes staat onder aan deze pagina.

Opruimen werkgebieden

In de week van maandag 18 oktober gaat aannemer A. Hak starten met het opruimen van de werkgebieden. Hierdoor zijn er wat meer verkeersbewegingen te merken bij u in de buurt. 

Dank voor uw geduld

Via deze brief willen wij u heel hartelijk danken voor uw geduld en medewerking de afgelopen maanden. Wij beseffen ons goed dat dergelijke werkzaamheden voor uw deur of in de buurt niet altijd prettig zijn geweest. Onze excuses als u overlast heeft ervaren van onze werkzaamheden.

 

Plattegrond van de Thorbeckelaan met daarop de werkgebieden A, B en C.

Plattegrond met de werkgebieden A,B en C in de Thorbeckelaan in Sliedrecht
Close
Plattegrond met de werkgebieden A,B en C in de Thorbeckelaan in Sliedrecht

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Sliedrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm