Foto van de locatie van de werkzaamheden in de Thorbeckelaan in Sliedrecht

Werkzaamheden warmtecentrale Thorbeckelaan

Van woensdag 13 september tot en met woensdag 25 oktober voert installateur Eco Ketelservice diverse werkzaamheden uit aan de tijdelijke warmtecentrale Thorbeckelaan.

Uitbreiding capaciteit

Op het warmtenet Sliedrecht zijn inmiddels al meer dan 1.400 woningen aangesloten en sluiten we het komend jaar nog circa 500 woningen aan. Om al deze woningen van warmte te kunnen voorzien, is een uitbreiding van de capaciteit van de tijdelijk warmtecentrale Thorbeckelaan nodig. Wat dit voor u betekent, leest u in deze brief.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

Tijdens de werkzaamheden wordt de huidige ketel vervangen door een exemplaar met meer capaciteit. Daarbij zetten we een kraan in om de oude ketel weg te hijsen en de nieuwe ketel op dezelfde positie te plaatsen. Tijdens deze werkzaamheden kan er tijdelijk wat overlast zijn op de parkeerplaats.

Verder passen we de fundering aan en voeren we diverse installatiewerkzaamheden uit om de ketel aan te sluiten. Overigens goed om te weten: de oppervlakte van de locatie wordt niet vergroot.

Planning

Installateur Eco Ketelservice voert de werkzaamheden volgens onderstaande planning uit:

Van

Tot

Activiteit

13 september

14 september

voorbereidende werkzaamheden

9 oktober

13 oktober

verwijderen oude en plaatsen nieuwe ketel (hijskraan)

16 oktober

25 oktober

diverse installatiewerkzaamheden


De bovenstaande werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd en over het algemeen binnen het huidige hekwerk.

Duurzame warmte voor Sliedrecht

Begin 2024 starten we met de aanleg van een nieuwe warmteleiding tussen Sliedrecht en Dordrecht. Vanaf het HVC terrein wordt er onder de Merwede geboord naar Intermezzo (naast de spoorleiding Baanhoekweg) waar vervolgens een leiding aangebracht wordt. Deze leiding wordt vervolgens aangesloten op het warmtenet Sliedrecht. De verwachting is dat we per oktober 2024 duurzame warmte kunnen leveren van de HVC slibverwerkingsinstallatie aan Sliedrecht. De warmtecentrale aan de Thorbeckelaan kan dan uitgezet worden, maar blijft voorlopig nog wel als back-up installatie dienen.

verder goed om te weten over de werkzaamheden

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Sliedrecht en de nood-/hulpdiensten.
  • Sportverenigingen blijven bereikbaar. Overdag kan er soms tijdelijk wat overlast zijn voor aan- en afvoer van materialen.
  • Er vervallen enkele parkeerplaatsen tijdens de uitvoering.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in de buurt en op het parkeerterrein aan de Thorbeckelaan.
  • Er wordt een hijskraan en vrachtauto’s gebruikt voor het aan- en afvoeren van materiaal.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met installateur Eco Ketelservice nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Sliedrecht

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
HVC helm