Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een lokale woningcorporatie. Zo kunnen we starten met een het aardgasvrij maken van veel woningen. 

Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties.

Selecteer voor antwoord

Ja, over het algemeen kan een heteluchtverwarmingssysteem worden aangesloten op het warmtenet. De kosten om dit aan te passen voor een aansluiting op het warmtenet verschillen per systeem.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas.

Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:

  • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief indien nodig andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
  • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
  • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Selecteer voor antwoord

Wij hebben een Bio Energie Centrale (BEC) in Alkmaar. In deze BEC verbranden we hout dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Bij het verbranden komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken we om elektriciteit op te wekken en om ons warmtenet te voeden. Met de warmte van de BEC maken we stoom. Die stoom zetten we met behulp van een turbine om in elektriciteit.

Zo'n 20% daarvan gebruiken we voor onze eigen installatie; 80% leveren we o.a. aan onze aandeelhouders: de gemeenten en waterschappen. De resterende warmte (de warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking; dus nadat de stoom langs de turbine is geleid) voeden we via geïsoleerde leidingen in het warmtenet naar gebouwen om deze van warmte te voorzien.

Selecteer voor antwoord

Dit is afhankelijk van de werkzaamheden en verschilt per woningbouwcorporatie. Neem hiervoor contact op met jouw woningcorporatie.

Selecteer voor antwoord

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte wordt verbruikt en houdt bij:

  • de hoeveel kubieke meters (m3) water die door de warmte-unit stroomt.
  • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
  • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, wordt met de warmte-unit meegeleverd.

Collectief: In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een collectief systeem. Hierbij is het verbruik centraal geregeld.

U krijgt maandelijks van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen.

Selecteer voor antwoord

Ja. Bedrijven, scholen en andere gebouwen kunnen ook worden aangesloten op het warmtenet. Zij kunnen bij interesse contact opnemen met HVC via het contactformulier.

Selecteer voor antwoord

Iedere Gigajoule die u niet gebruikt, hoeft u ook niet te betalen. Zuinig omgaan met uw energieverbruik kan u dus veel geld besparen.

Handige energiebespaartips op verwarming staan op de website van Milieu Centraal.

Selecteer voor antwoord

Deze tarieven staan op onze tarievenbladen. Bekijk de tarieven voor warmte, stroom en gas op de pagina downloads.