Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Wij hebben een Bio Energie Centrale (BEC) in Alkmaar. In deze BEC verbranden we hout dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Bij het verbranden komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken we om elektriciteit op te wekken en om ons warmtenet te voeden. Met de warmte van de BEC maken we stoom. Die stoom zetten we met behulp van een turbine om in elektriciteit.

Zo'n 20% daarvan gebruiken we voor onze eigen installatie; 80% leveren we o.a. aan onze aandeelhouders: de gemeenten en waterschappen. De resterende warmte (de warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking; dus nadat de stoom langs de turbine is geleid) voeden we via geïsoleerde leidingen in het warmtenet naar gebouwen om deze van warmte te voorzien.

Selecteer voor antwoord

Deze tarieven staan op onze tarievenbladen. Bekijk de tarieven voor warmte, stroom en gas op de pagina downloads.

Selecteer voor antwoord

De verwarming in de woonkamer gedurende nacht uitzetten in een matig tot slecht geïsoleerd huis levert inderdaad een besparing op. Maar dat heeft een groot nadeel: het huis kan dan te vochtig worden (vocht slaat neer als de lucht afkoelt). Dat is niet goed voor uw gezondheid: schimmels en huisstofmijt gedijen bijvoorbeeld goed in een vochtig huis.

Als het vriest is er weinig kans op vochtproblemen, omdat de luchtvochtigheid meestal lager is. Nog een andere reden om de cv ’s nachts niet helemaal uit te zetten: het voorkomt dat leidingen kunnen bevriezen.
 

Selecteer voor antwoord

Iedere Gigajoule die u niet gebruikt, hoeft u ook niet te betalen. Zuinig omgaan met uw energieverbruik kan u dus veel geld besparen.

Handige energiebespaartips op verwarming staan op de website van Milieu Centraal.

Selecteer voor antwoord

Heb je zonnepanelen? Dan is het belangrijk dat je zonnepanelen worden aangemeld bij jouw netbeheerder. Zo wordt jouw opgewekte stroom geregistreerd en kunnen wij deze verrekenen met het verbruik. Je kan je aanmelden bij je netbeheerder via deze link.

Selecteer voor antwoord

De stroom die je teruglevert, vergoeden wij tegen hetzelfde stroomstarief dat je betaalt voor de stroom die je afneemt. Als je meer stroom teruglevert dan dat je verbruikt, ontvang je een vergoeding voor de geleverde stroom ter hoogte van jouw leveringstarief. Dit is het tarief per kWh exclusief energiebelasting en opslag duurzame energie. De tarieven kan je altijd terugvinden in je leveringsovereenkomst.

Selecteer voor antwoord

De stroom die je zonnepanelen opwekken wordt eerst in je eigen woning gebruikt. Alleen indien je zonnepanelen meer produceren dan jezelf gebruikt wordt het verschil teruggeleverd aan HVC. Alleen de teruglevering vind je op het energierapport. Je omvormer geeft de totale opwek van je zonnepanelen weer.

Idem, verbruik je meer dan je zonnepanelen opwekken, dan wordt het tekort door HVC geleverd. Je meter registreert dan alleen het tekort dat wij geleverd hebben.

Selecteer voor antwoord

Nee, niet als je de thermostaatknop van de radiator op de vorstvrij-stand zet. Het symbool hiervoor staat tussen stand 1 en ‘uit’

Selecteer voor antwoord

Je moet zelf actief de verwijdering van jouw gasaansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Met de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die u met uw netbeheerder heeft, zeg je op. De netbeheerder zal dan de gasmeteropstelling en de aansluitleiding verwijderen. Het verwijderen van jouw gasaansluiting is gratis. 

Of je kiest om af te sluiten voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna maak je een keuze tussen het opnieuw aansluiten of het alsnog definitief verwijderen van jouw gasaansluiting. Aan het opnieuw aansluiten zijn kosten verbonden. Die brengt de netbeheerder dan bij jou in rekening.