Veelgestelde vragen

Kies een categorie of zoek op een trefwoord. Zo vind je snel en gemakkelijk een antwoord op je vraag.

Filter

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger te noemen. Omdat met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in een woning is. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in een woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om uw woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas. Om uw woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om uw woning. Er is onderscheid te maken tussen:
  • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de gasketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief, indien nodig, andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming.
  • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
  • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Ja, over het algemeen kan een heteluchtverwarmingssysteem worden aangesloten op het warmtenet. De kosten om dit aan te passen voor een aansluiting op het warmtenet verschillen per systeem.

Selecteer voor antwoord

In het Westland heeft HVC 12 putten gemaakt voor het gebruik van aardwarmte: Trias Westland, Aardwarmte Maasdijk en Aardwarmte Polanen. De warmte uit Trias Westland leveren we aan tuinders en aan huizen in de directe omgeving. Over een tijdje gaan we ook via Aardwarmte Maasdijk en Aardwarmte Polanen honderden hectare kassen aan groenten, planten, bloemen duurzaam verwarmen. 

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte wordt beschouwd als één van de meest duurzame bronnen voor warmte.  Dit komt ten eerste omdat de warmte hernieuwbaar is. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar, want het wordt steeds opnieuw opgewarmd. Ook komt er nauwelijks CO2 vrij bij de winning, transport en gebruik van aardwarmte. Voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant. Download hier de factsheet "Duurzaamheid geothermie" van TNO.

Selecteer voor antwoord

Warmte uit de slibverbrandingsinstallatie is 100 procent duurzaam. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt nu ingezet voor het warmtenet, Zo komt jouw douchewater als warmte weer terug in de woning.    

Selecteer voor antwoord

In de WOS staan onder andere pompen. De pompen zorgen dat de warmte van het ene deel van het net, het primaire net, wat met hoge temperatuur aankomt, met iets lagere temperatuur van 70 graden verder gaat richting de woningen.  

Selecteer voor antwoord

Aquathermie kan een duurzaam alternatief zijn voor het verwarmen met aardgas. Aquathermie kan als bron vaak al ingezet worden voor warmtenetten waarop nog maar weinig woningen zijn aangesloten. Hierdoor is aquathermie een snel toepasbare duurzame bron. Er wordt bovendien minder stroom verbruikt dan bij een all electric oplossing (zoals een warmtepomp) en is hierdoor in verhouding vaak goedkoper. Tot slot is de bron, namelijk water uit een rivier of afvalwater, altijd beschikbaar en daardoor gemakkelijk toegankelijk.  

Selecteer voor antwoord

Een WKK wordt alleen gebruikt wanneer er geen andere duurzame warmtebron beschikbaar is. We zetten een WKK momenteel niet meer in voor nieuwe locaties met nieuwe warmtenetten. 

Selecteer voor antwoord

De slibverwerkingsinstallatie (SVI) in Dordrecht is al aangesloten op het warmtenet in Dordrecht en zorgt daar al voor de verwarming van diverse woningen. Het warmtenet in Sliedrecht wordt in 2024 verbonden met het warmtenet in Dordrecht, waar de SVI ook aan Sliedrecht warmte kan leveren.