vader en 2 kinderen zitten op de bank en kijken lachend naar een tablet.

Warmte-etiket

De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een aardgasvrij Nederland. Zo dragen we met het warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten en woningcorporaties. In ons warmte-etiket geven we inzicht in de herkomst en de milieu-effecten van de geleverde warmte. Dit is weergegeven per bron en voor welk percentage.

Warmte-etiket

In 2019 is de bijdrage die de warmtenetten van HVC leveren aan de CO2-reductie met 53% toegenomen. Dit komt onder andere doordat er 40% meer warmtelevering was in vergelijking met 2018 en door een hogere CO2-reductie per geleverde eenheid (gigajoule) warmte. 

 

Record aantal aansluitingen

Het aantal afgenomen gigajoules is in 2019 flink gegroeid. Dit komt met name door nieuwe aansluitingen van tuinders in het Alton-gebied in Heerhugowaard. Ook zijn een record aantal nieuwe en bestaande woningen aangesloten. In 2020 wordt deze lijn doorgezet. Onlangs is de gevangenis in Dordrecht aangesloten en in Alkmaar wordt onder andere het ziekenhuis op het warmtenet van HVC aangesloten. 

Transparantie in de transitie

HVC geeft sinds 2015 inzicht in de duurzaamheid van de warmtenetten. Het warmte-etiket  is een belangrijke bron waarin open en transparant de duurzaamheidscijfers per warmtenet zijn terug te vinden. Zo is te zien welke bronnen de warmtenetten voeden, hoeveel gigajoule er is afgezet en hoeveel CO2-reductie dit heeft opgeleverd. Dat de transitie naar duurzame warmtebronnen werkt wordt duidelijk uit de cijfers. In Alkmaar is de bron van de afvalenergie-centrale inmiddels een bio-energiecentrale geworden en in de toekomst zetten we voor de warmtenetten bronnen als geothermie en warmte uit oppervlaktewater in.

Warmtenet regio Alkmaar

In de regio Alkmaar is het warmtenet aangesloten op de bio-energiecentrale, hierdoor is de geleverde warmte voor de aangesloten woningen en gebouwen groen. In de bio-energiecentrale wordt warmte geproduceerd door niet-herbruikbaar afvalhout en gedroogd slib te verbranden. Steeds meer woningen en grote gebouwen zoals het Stadskantoor zijn aangesloten op het warmtenet. De opgave waar we voor staan is het zogenaamde net, wat als een slang door Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk loopt te verdichten. Dat doen we door steeds meer woningen en gebouwen aan te sluiten. In Heerhugowaard wordt bijvoorbeeld de wijk Rivierenwijk op het warmtenet aangesloten, dit realiseren we samen met woningbouwcorporaties, de gemeente en ook particuliere woningeigenaren worden betrokken. In totaal zijn in 2019 zijn er 10.287 woningequivalenten (grote bedrijven en woningen) aangesloten. waarvan 5.690 woningen zijn. 

Warmtenet Dordrecht 

De groene ringweg, onderdeel van het warmtenet Dordrecht, is nu helemaal rond dankzij de laatste – zogenaamde ‘gouden’ – las. Dankzij de ringweg kunnen de aangesloten klanten voortaan van twee kanten warmte ontvangen, waarmee de beschikbaarheid en capaciteit van het warmtenet is vergroot. Het warmtenet in Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. Vele nieuwbouwwoningen en bestaande appartementencomplexen, zoals in Stadswerven zijn aangesloten. Buiten Dordrecht is er in de Drechtsteden gestart in Sliedrecht. Daar ontstond, vanwege herbouw in de Staatsliedenbuurt, een kans om ook een warmtenet aan te leggen. In samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zijn de eerste woningen aangesloten op een warmtenet. In totaal zijn er in 2019 5.517 woningequivalenten op het warmtenet Dordrecht aangesloten, waarvan 1.296 woningen. 

Groei in warmtebronnen

De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een aardgasvrij Nederland. Zo dragen we met het warmtenet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeenten en woningcorporaties. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Duurzame bronnen, zoals, aardwarmte. warmte uit oppervlaktewater en biomassa van afvalhout en gedroogd slib geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere plaatsen dan Alkmaar en Dordrecht. In 19 gemeenten, waaronder de Drechtsteden, IJmond-gemeenten, Den Helder en het Westland, is voortgang geboekt bij de verkenning naar een warmtenet en worden stappen richting uitvoering gezet.