Afbeelding van een witte radiator die warmte afgeeft

Warmte etiket 2023

In het warmte etiket 2023 kun je zien uit welke bronnen we de warmte voor onze verschillende warmtenetten halen. Ook zie je wat de impact hiervan op het milieu is. Denk bijvoorbeeld aan het percentage warmte wat duurzaam is opgewekt, en welke CO2-besparing dat oplevert.

Bijdrage aan verduurzaming

Een belangrijk doel van HVC is om onze huidige en toekomstige warmtenetten duurzamer te maken. In 2023 hebben we een belangrijke verduurzamingsslag gemaakt voor het warmtenet Dordrecht, omdat de meeste warmte voor dit warmtenet nu vanuit de duurzame slibverwerkingsinstallatie (SVI) komt. Ook is de gasgestookte back-upcentrale vervangen door een elektrische e-boiler (reuze waterkoker), waardoor warmtenet Dordrecht het eerste gasloze warmtenet in Nederland werd. In Sliedrecht staat in 2023 nog een tijdelijke warmtecentrale, maar na de aanleg van een grote warmteleiding onder de rivier Beneden-Merwede gaat het warmtenet Sliedrecht ook gebruikmaken van warmte uit de SVI.

Energiebronnen en milieugevolgen

Tabel met beschrijving van energiebronnen
Energiebronnen Regio Alkmaar Dordrecht Assendelft Sliedrecht Westland Overig*
aantal aansluitingen 9.700 2.846 1.185 718 565 917

bio-energiecentrale

50%          
slibverwerking   57%        
Warmtepomp   3%        
Aardwarmte         52%  
afvalenergiecentrale 49% 36%        
gasmotor (WKK)     72%      
e-boiler   3%        
gasketels 1% 1% 28% 100% 48% 100%

* Dit zijn de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Gorinchem en Velsen

Tabel met beschrijving van milieugevolgen
Energiebronnen Regio Alkmaar Dordrecht Assendelft Sliedrecht Westland Overig*
warmtelevering GJ totaal 395.330 171.292 25.690 20.299 8.243 11.206
CO2-besparing (ton per jaar) 19.296 8.376 -1.337 -606 141 -401
duurzaam opgewekt 86% 35% 0% 0% 35% 0%
CO2-reductie ten opzichte van
HR gasketel
83% 84% -89% -51% 29% -61%
CO2-uitstoot kg/GJ levering 9,7 9,6 110,5 88,4 41,4 94,3

* Dit zijn de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Gorinchem en Velsen

 

De weg naar een duurzame bron in Sliedrecht

In 2023 was Sliedrecht één van de warmtenetten die nog volledig was aangesloten op een tijdelijke warmtecentrale (TWC). Ben je benieuwd hoe een TWC werkt en waarom het nodig is bij een nieuw warmtenet gebruik te maken van een TWC? Lees hieronder meer over de weg die we afleggen naar een duurzame warmtebron in Sliedrecht.

Verantwoording cijfers

Innoforte voerde een controle uit op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2023. De vermeden CO2-uitstoot die in het warmte etiket van HVC staat , is het resultaat van gevalideerde berekeningen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het rapport “Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet”, opgesteld door Harmelink consulting voor RVO en het ministerie van EZK op 11 februari 2021.