Boortoren en boorkop om mee naar aardwarmte te kunnen boren

Energietransitie

Over van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en warmte. Wij helpen gemeenten en waterschappen met het waarmaken van hun ambities op het gebied van duurzame energie. 

Wat wij doen

Als betrokken en betrouwbare partner werken wij aan lokale en wijkgerichte projecten. Wij hebben veel kennis en ervaring met grote, ingewikkelde duurzame energieprojecten. De ontwikkeling en de uitvoering doen wij altijd in goed overleg met betrokken partners en de omgeving.

Over op warmte

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland af van fossiele energiebronnen, zoals aardgas. We moeten overstappen op duurzame bronnen voor verwarmen, koken en douchen. Met gemeenten, woningcorporaties en andere partners verkennen we of een lokaal duurzaam warmtenet hierin een rol kan spelen. Naast bestaande warmte die vrijkomt bij onze bio- en afvalenergiecentrales, benutten we andere bronnen voor de warmtenetten.

Gemeenten ondersteunen wij onder andere met:

  • Haalbaarheidsonderzoek
    • We onderzoeken of een warmtenet technisch en ook economisch haalbaar is. Daarnaast kijken we of het maatschappelijk gezien de meest verantwoorde oplossing is.
  • Bronnenstudie:
    • Lokale warmte is via verschillende bronnen te winnen. Aardwarmte en warmte uit water zien wij als meest duurzame bronnen. Bij aardwarmte halen we warmte uit de diepe aardlagen. Aquathermie is de techniek om warmte te winnen uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater.
  • Uitvoering:
    • Is na onderzoek een warmtenet de oplossing om ‘van gas los’ te komen? Dan leggen wij voorzieningen aan om de warmte uit de duurzame bron te vervoeren. Naar woningen en gebouwen, zoals ziekenhuizen, zwembaden en scholen bijvoorbeeld.

Wind- en zonne-energie opwekken

Met de oplevering van zonne- en windenergieprojecten zorgen we voor verduurzaming van de elektriciteitsproductie in het gebied van onze aandeelhouders. Dit doen wij in samenwerking met een brede reeks aan partners. De projecten bevinden zich op/nabij stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, waterkeringen, industrieterreinen en in woonwijken. Bij elk project vinden we de optimale mix tussen techniek, omgeving en samenwerking. We willen dat inwoners profiteren van de opbrengsten van een wind- of zonnepark. We zorgen ervoor dat zij financieel kunnen investeren.