Rondleiding zonneweide Tripkouw

energieneutraal met zon & wind

Met de duurzame energieproductie van onze zonne- en windparken, helpen wij onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen hun doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) te realiseren.

wij helpen met lokale oplossingen.

  • Wij hebben veel ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van complexe zon & wind projecten.
  • Met uitzonderlijke aandacht voor landschappelijke inpassing & participatie.​
  • Wij werken graag samen met lokale energiecoöperaties.​
  • Met een focus op maatschappelijk rendement i.p.v. winstmaximalisatie.​
  • We hebben inkoopkracht.​
  • Het rendement uit projecten komt ten goede van onze aandeelhouders.​
  • Omwonenden kunnen mee investeren en profiteren in projecten.​
  • Inbesteden: geen aanbesteding nodig bij een samenwerking als aandeelhouder.​
HVC_zon en wind_in het kort

interesse?

Ga je graag in gesprek over wat er mogelijk is voor het behalen van jullie RES-doelstellingen? Bel dan met Marcel Dommisse, Manager Zon & Wind via 06-20 8180 10 of stuur ons een mail.

mail ons
Marcel Dommisse - Sunspace

samen RES-ambities waarmaken.

Wij werken samen met gemeenten, waterschappen, coöperaties en inwoners. Door alle betrokkenen onderdeel te maken van dit proces komen er gedragen, duurzame oplossingen. Zo worden we samen energieneutraal en maken we de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) waar.

Rioolwaterzuivering Amstel Gooi en Vecht

energieneutraal waterschap AGV.

Een voorbeeld hiervan is windpark Westpoortweg in Amsterdam. Deze 4 windmolens zijn een initiatief van het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en HVC. Samen met de eerder gerealiseerde duurzame energiebronnen is het Waterschap dan energieneutraal.

Bij dit project komen de lokale kennis rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en kennis van duurzame energie optimaal samen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen. Met dit windpark wordt jaarlijks zo’n 21.000 MWh opgewekt.

lokale participatie is essentieel.

Als publiek bedrijf ontwikkelen we zonne- en windparken met oog voor lokale betrokkenheid. Bij de ontwikkeling van onze projecten, zorgen we ervoor dat inwoners kunnen meedenken over de realisatie van een park. Inwoners kunnen daarnaast financieel meeprofiteren, door te investeren in het project.

Rondleiding op zonnepark van HVC

fijn dat ik met mijn obligaties ook een steentje kan bijdragen aan de energietransitie.

mevrouw Hoogendoorn, participant zonnepark Braambergen
mevr Hoogendoorn - Braambergen
participanten-Braambergen
Zonnepark Braambergen drone foto
Mountainbike Braambergen
mevr Hoogendoorn - Braambergen
participanten-Braambergen

participant aan het woord.

Een van deze participanten is mevrouw Hoogendoorn. Zij investeerde, als een van de 117 participanten, in zonnepark Braambergen. Een zonnepark op een voormalig stortplaats in Almere, dat HVC samen met Afvalzorg ontwikkelde.

Mevrouw Hoogendoorn vindt het heel mooi dat er op zo’n afvalbult een zonne-park is gebouwd en er zo een nuttige bestemming van is gemaakt waar je ook kunt mountainbiken. Maar de mooiste verrassing vond zij dat bedrijven als HVC en Afvalzorg investeren in duurzame energie. "Om de energietransitie tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat dit soort partners ook meedoen."

oog voor het landschap.

Naast het opwekken van duurzame energie, streven we er met onze projecten ook naar een positieve bijdrage te leveren voor de natuur, de omgeving en de inwoners. In het ontwerp kunnen omwonenden meedenken en houden we altijd rekening met de omgeving. Zo laten we onze zonneparken bijvoorbeeld zoveel mogelijk opgaan in het landschap. Bij windparken kijken we in het ontwerp naar hoe we relevante toevoegingen kunnen doen die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners.

Zonnepark Tripkouw gaat op in het landschap

gebruik van het landschap in Medemblik

Ook voor gemeente Medemblik was landschappelijke inpassing van groot belang. In het ontwerp van zonnepark Tripkouw is daarom gebruikgemaakt van landschappelijke elementen die typerend zijn voor het Westfriese landschap.

Wethouder Nederpelt: "Net zo belangrijk als het lokale eigendom, is de landschappelijke inpassing."

De zonneweide wordt bijvoorbeeld afgescheiden met sloten in plaats van hekken en er zijn dijkjes en rietoevers aangelegd. Vanaf het dorp is het achtergelegen polderlandschap zichtbaar. Langs de zonneweide is een vaarverbinding en fiets- en wandelpad aangelegd.

zon- en windenergie 2023

72.094
MWh
opgewekt met 71 zonne-energielocaties
20.663
MWh
opgewekt met 6 windmolens
39400
ton
vermeden CO2

Meer groene samenwerkingen

interesse?

Ga je graag in gesprek over wat er mogelijk is voor het behalen van jullie RES-doelstellingen? Bel dan met Marcel Dommisse, Manager Zon & Wind via 06-20 8180 10 of stuur ons een mail.

mail ons
Marcel Dommisse - Sunspace