Jaaroverzicht ernstige storingen 2020

Er waren in 2020 geen ernstige warmtestoringen die langer dan 8 uur duurden.

Overzicht

jaaroverzicht 2020 - ernstige storingen
Datum onderbreking Tijdstip aanvang Straat en woonplaats Aantal klanten Duur storing
Niet van toepassing N.v.t. Niet van toepassing 0 Geen storing

Warmtestoring?

Wil je weten of er nu een warmtestoring is?