Jaaroverzicht geen ernstige storingen in 2020

Er waren geen ernstige warmtestoringen die langer dan 8 uur duurden in 2020.

Overzicht

jaaroverzicht 2020 - ernstige storingen
Datum onderbreking Straat en woonplaats Aantal klanten Duur storing
Niet van toepassing Niet van toepassing 0 Geen storing

Warmtestoring?

Wil je weten of er nu een warmtestoring is?