Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

in 2018 zet HVC grote stappen in verduurzaming van gemeenten en waterschappen.

energie en hergebruik: 11% meer warmteafnemers en tientallen kilo’s per inwoner meer hergebruik door wassen van bodemassen

2018 was voor HVC een jaar met resultaten: de opwerking van gewassen bodemassen tot bouwstoffen, de opening van de kunststofsorteerinstallatie, de uitbreiding van de warmtenetten in de regio Dordrecht en de regio Alkmaar en de start van een pilot om bioplastics uit slib te maken. En de vondst van winbaar water bij een geothermie-boring in Westland, het verkrijgen van opsporingsvergunningen voor nog meer geothermiebronnen en de introductie van de eerste gerecyclede afvalbak in Nederland. Het zijn enkele van de vele stappen die HVC in 2018 zette om haar gemeenten en waterschappen te helpen met verduurzamen. Het netto financieel resultaat was € 13,3 miljoen.

energie

De geothermieboring in Westland was succesvol, op 2,3 km diepte is water gevonden dat als bron kan dienen voor een warmtenet in de regio. 

De warmtenetten in de regio’s Dordrecht en Alkmaar zijn uitgebreid en verschillende woonhuizen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten en zijn hiermee weer een stuk dichter bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

Ook direct zijn inwoners en omwonenden betrokken bij het verduurzamen van hun eigen omgeving: in de regio Rotterdam participeerden 313 huishoudens in windmolen Kralingseveer, geplaatst op het terrein van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, en profiteerden zo van verduurzaming van hun eigen regio. 

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere (een samenwerking van HVC en Sunwatt) troffen voorbereidingen voor een zonnepanelenveld van 97.650 zonnepanelen. Inwoners van Almere worden hierbij betrokken en krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren. De bouw is inmiddels gestart.

hergebruik

In 2018 hebben we voor het eerst een heel jaar alle bodemassen van de afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar kunnen wassen. Daarmee is er voor alle HVC-gemeenten tussen 23 en 48 kilo per inwoner aan extra hergebruik gerealiseerd. Deze gewassen bodemassen kunnen worden ingezet als vrij toepasbare bouwstoffen.

De kunststofsorteerinstallatie, die HVC samen met partners Omrin en Midwaste heeft gebouwd in Heereveen, is in november geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In deze installatie kan 65.000 ton verpakkingsafval worden gesorteerd.

Ook bij de waterschappen wordt volop ingezet op hergebruik. Met de waterschappen willen we gezamenlijk verduurzamen. Dat doen we onder meer door stoffen terug te winnen uit slib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater. Zo sluiten we kringlopen. Samen met de waterschappen gaan we afbreekbaar bioplastic uit restslib maken met behulp van bacteriën.

Omdat we het afval scheiden graag jong aanleren, stimuleren we basisscholen en gemeenten om kinderen op school te laten afval scheiden, zoals ze dat thuis ook doen. HVC faciliteert dan de introductie, de bakjes voor in de klas, educatiemateriaal en de inzameling van het gescheiden afval. In 2018 doen er al 50 basisscholen mee.

financieel resultaat

Wij hebben € 13,3 miljoen winst gemaakt in 2018. Bij de afvalenergiecentrale kenden we veel storingen door het droge weer, de grotere aanvoer en een grotere diversiteit aan calorische waarde van het afval. Het was hard werken om alle tegenvallers goed op te vangen en we zijn daarom tevreden met het uiteindelijke financiële resultaat.

Voor het jaarverslag over 2018 van HVC verwijzen we naar www.hvcgroep.nl/publicaties .