Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Werkzaamheden Theophile de Bockstraat

Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 10 april worden er in de Theophile de Bockstraat door aannemer Nijkamp nieuwe warmteleidingen aangelegd om de nieuwbouwwoningen van het project ‘Thuis in 3314’ aan te sluiten op het warmtenet Dordrecht. 

Hoe voeren we de werkzaamheden uit?

De leidingen worden aangelegd tussen de bouwlocatie aan de Louis Apolstraat en de Jozef Israëlstraat. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Een groot deel van de leidingen leggen we aan via een ‘gestuurde boring’. Hierdoor kunnen we de werkzaamheden sneller uitvoeren. De overige leidingdelen leggen we aan via zogenaamde ‘open ontgraving’. Daarbij graven we een sleuf waar de leidingen in aangebracht worden. 

Werktijden

Er kan gewerkt worden tussen 7:00 en 19:00 uur. In de regel zal ’s ochtends om 7:00 uur worden gestart en wordt het werk over het algemeen tussen 16:00 en 18:00 uur beëindigd. Indien noodzakelijk kan het voorkomen dat hier vanaf geweken wordt. Uiteraard informeren wij de bewoners in de directe omgeving wanneer hier sprake van is.

Alternatieve locatie vuilcontainers

In verband met de werkzaamheden kan het voorkomen dat bewoners hun huisvuilcontainer tijdelijk op een andere plaats moet aanbieden dan normaal. Onze excuses hiervoor.

Verder goed om te weten

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dordrecht. 
Woningen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar.
In verband met het uitvoeren van de werkzaamheden vervallen er tijdelijk een aantal parkeerplaatsen in de Theophile de Bockstraat.
Omleidingsroutes en wegafsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven.
Voor de veiligheid worden de werk- en opslaggebieden afgezet met bouwhekken.
Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze.

Overlast

Werkzaamheden, en vooral in de nabijheid van woningen, veroorzaken helaas altijd (geluid)overlast en ongemak. Dat realiseren wij ons. Aannemer Nijkamp en HVC nemen uiteraard maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking en horen het ook graag als u ideeën hebt over hoe het beter kan.

Op deze afbeelding is een plattegrond te zien van de omgeving van de Theophile de Bockstraat waarop het werkgebied is aangegeven waar gewerkt wordt aan het warmtenet Dordrecht.

Op deze afbeelding is een plattegrond te zien van de omgeving van de Theophile de Bockstraat waarop het werkgebied is aangegeven waar gewerkt wordt aan het warmtenet Dordrecht.
Close
Op deze afbeelding is een plattegrond te zien van de omgeving van de Theophile de Bockstraat waarop het werkgebied is aangegeven waar gewerkt wordt aan het warmtenet Dordrecht.

Contact warmtenet Dordrecht

Heb je vragen over de aanleg van ons warmtenet in Dordrecht of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden? 

Mail ons je vraag
HVC helm