4 afval bakken aan huis, papier, restafval, plastic en gft.

Bronscheiding kwalitatief beter dan nascheiding

Er is veel over te doen in de media: ‘bronscheiding of nascheiding’. Gaan mensen hun plastic, blik en drinkpakken (pbd) zelf thuis scheiden (bronscheiding) of doet een machine dit later (nascheiding)? HVC heeft beide systemen in huis en pleit al jaren voor bronscheiding waar het kan, en nascheiding waar het moet.

Maandag 27 juli 2020

Nascheiding in aanvulling op bronscheiding

Bronscheiding levert de meest schone stromen op, is relatief goedkoper en leidt tot het hoogste percentage recycling. Ook maakt bronscheiding inwoners bewuster van de hoeveelheid afval die zij hebben, het maakt het letterlijk zichtbaar. De praktijk laat zien dat als inwoners een extra bak krijgen, bijvoorbeeld voor plastic, blik en drinkpakken, ook andere stromen beter worden gescheiden. In hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden. Nascheiding is dan een goede optie. 

Welke methode beter is, varieert per type woning en is afhankelijk van de afvalstroom. In laagbouw adviseert HVC bronscheiding. Voor hoogbouw bekijkt HVC samen met iedere gemeente waar zij de inzameling voor verzorgt welke stromen apart ingezameld kunnen worden en wat daarvoor de meest effectieve methode is.
 

Hogere kwaliteit bronscheiding

De kwaliteit en afzetbaarheid van brongescheiden pbd is beter dan die van nagescheiden materiaal. Dit vertaalt zich onder andere in een hogere prijs dan voor nagescheiden plastic. Gertjan de Waard, directeur Inzameling: ‘We horen van bijvoorbeeld afnemer Smurfit Kappa dat onze bij hen voor recycling aangeleverde drankenkartons van betere kwaliteit zijn. Ze stinken ook minder dan de nagescheiden verpakkingen.’ Daarnaast ziet HVC dat wanneer mensen aan bronscheiding doen, ook andere stromen zoals gft en papier beter worden gescheiden. In de discussie bronscheiding of nascheiding wordt dit effect vaak niet besproken, zodat er een te rooskleurig beeld voor nascheiding overblijft. Het is belangrijk om het effect op alle afvalstromen te bekijken en niet alleen die van pbd.

Bronscheiding kost meer moeite

Het is een feit, de inwoner moet meer moeite doen bij bronscheiding dan bij nascheiding. En moeite doen, of je eigen gedrag veranderen is niet altijd leuk. We zien om die reden dat ieder argument voor nascheiding gretig wordt aangegrepen om voor dit systeem te pleiten. Na ieder artikel dat pleit voor nascheiding, brandt de discussie los. We willen gaan voor een duurzamer Nederland, en tegelijkertijd wil een deel van de inwoners hier zo min mogelijk moeite voor doen. Verandering kost tijd en moeite. Het is wat betreft HVC belangrijk om de voordelen van bronscheiding een net zo groot podium in de media te geven als die van nascheiding. Makkelijker is niet altijd beter. 

Gerelateerd nieuws