Wagen staat klaar om bakken te legen. Twee chauffeurs brengen de bakken naar de wagen. Een meneer komt nog snel zijn bak brengen om te legen.

De inzameling van afval verandert in Dordrecht

Materialen weggooien die we nog goed kunnen gebruiken? Door afval thuis goed te scheiden kunnen we veel van deze materialen nog opnieuw gebruiken. Het verbranden van restafval kost de gemeente, en dus ook haar inwoners veel geld. De gemeenteraad heeft daarom besloten maatregelen te nemen waarbij het afval zo efficiënt mogelijk wordt ingezameld, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom verandert per 29 maart de afvalinzameling in gemeente Dordrecht.

Dinsdag 16 maart 2021

veranderingen afvalinzameling

Dit betekent dat de inzameling van afval vanaf 29 maart verandert. Dordtenaren hebben hierover thuis een brief ontvangen van de gemeente. Je kunt ook de HVC-app gebruiken. In deze app zie je in één oogopslag op welke dag het afval wordt ingezameld. De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Playstore.

Let op: er zijn 2 apps van HVC. Kies degene waarbij alleen de C. in het icoontje staat en waar ‘Afvalkalender & Afvalwijzer’ bij staat.

Belangrijkste veranderingen

  • Het ophalen van doorzichtige zakken voor plastic gaat naar 1x in de week. Inwoners van Stadspolders en Dubbeldam die een tuin hebben, krijgen een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Deze wordt 1 x in de 2 weken geleegd.
  • Het legen van de bak voor gft en etensresten blijft 1x in de 2 weken. In de maanden juni, juli en augustus gebeurt dit elke week.
  • Het legen van de bak voor restafval gaat naar 1x in de 4 weken.
  • Er zijn oplossingen beschikbaar voor huishoudens met luier- en incontinentiemateriaal, check hvcgroep.nl/luierafval
  • Grof afval laten ophalen kost € 20,- per afspraak (ingangsdatum 3 mei 2021). Het laten ophalen van grondstoffen zoals takken, elektrische apparaten en kringloop-goederen blijft gratis.

Meer weten over de veranderingen en het afvalbeleid in Dordrecht? Check www.dordrecht.nl/afval.

Wat zit er in het restafval van Dordrecht

Op de illustratie is te zien hoeveel afval er in 2019 in gemeente Dordrecht gemiddeld per persoon in de restafvalbak terecht kwam. Een klein gedeelte maar is écht restafval. Het overige afval is goed te recyclen als je het goed scheidt en het in de goede bak/zak gooit.

restafval bak in Dordrecht
Close
restafval bak in Dordrecht

Gerelateerd nieuws

Click & collect compost op 27 maart

De lente komt er aan. Tijd om weer lekker buiten in de tuin een kop koffie te drinken en genieten van de eerste bloemen die beginnen te bloeien.

05 mrt
Composthoop met shovel bij compostering Purmerend