CO2 afvang

afvangen van CO2

We gaan als HVC voor een afvalvrije samenleving en willen zo min mogelijk restafval verbranden. Maar zo ver zijn we nog niet. Tot die tijd maken we bij de verbranding van afval dat niet hergebruikt kan worden, zoveel mogelijk stroom en warmte. Én vangen we een deel van de CO2 af die ontstaat bij de verbranding van restafval, waardoor deze niet in de lucht komt.

van klein naar groot

In 2019 startten we met het afvangen van 4.000 ton CO2 in een proefinstallatie. Na 5 jaar ervaring te hebben opgedaan met deze kleinere CO2-afvang installatie, willen we nu een grote installatie bouwen. We hebben inmiddels SDE++ subsidie gekregen, we voeren een marktverkenning uit om bouwers te kunnen selecteren en we hebben een vergunning aangevraagd. 

waarom een CO2-afvanginstallatie

Wat is CO2 allereerst nou precies? CO2 is de scheikundige afkorting van koolstofdioxide, een broeikasgas dat bijvoorbeeld vrijkomt bij de verbranding van restafval en zich ophoopt in de atmosfeer en voor opwarming van de aarde zorgt. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om CO2 in de atmosfeer te reduceren. CO2 kan zowel in vaste, vloeibare als in gasvorm voorkomen; het is zuurstof verdringend, maar niet brandbaar.

We gaan als HVC voor een afvalvrije samenleving en willen zo min mogelijk restafval verbranden. Maar zo ver zijn we nog niet. Tot die tijd werken we hieraan door zo veel mogelijk afval te voorkomen, afval te scheiden en te recyclen en maken we bij de verbranding van restafval, zoveel mogelijk stroom en warmte. Maar vangen ook de CO2 af, waardoor deze niet in de lucht komt en de aarde opwarmt. Daarom willen we een grote CO2-afvanginstallatie bouwen in Alkmaar.

vervanging co2 uit fossiel aardgas

Wat doen wij met de afgevangen CO2? Deze maken we vloeibaar, zodat het kan worden getransporteerd naar de glastuinbouw. We leveren de CO2 uit deze Alkmaarse installatie aan tuinders in de regio. Zij laten hiermee hun gewassen sneller groeien en hoeven zelf geen CO2 meer te maken uit fossiel aardgas. Ook gebruiken we een deel van de afgevangen CO2 in onze bodemas-wasinstallatie. Daarnaast onderzoeken we of er nog andere toepassingsmogelijkheden voor de afgevangen CO2 zijn. 

planning

Op 2 februari '24 is een positief ontwerpbesluit gepubliceerd. Dat betekent dat de Omgevingsdienst van plan is ons de vergunning voor de bouw van deze installatie te verlenen. Vanaf dat moment is de zienswijze-periode van 6 weken gestart, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Vervolgens zal de Omgevingsdienst de zienswijzen beoordelen en volgt er een definitief besluit. Wij hopen dit jaar de definitieve vergunning te ontvangen. Daarna zullen we een definitief besluit nemen of we de installatie gaan bouwen. 

Gerelateerde projecten