Plastic potje met rode deksel bevat PHA-poeder en ligt op wit bureau

Een natuurlijke plastic vervanger (PHA2USE)

Een natuurlijke plastic-vervanger uit reststromen die wel de voordelen en eigenschappen heeft van plastic, maar niet de nadelen.

Onze visie

Een deel van de plastics die we gebruiken, komen als microplastics terecht in de natuur, dier en mens. Door deze plastics te vervangen door een natuurlijk, afbreekbaar materiaal voorkomen we vervuiling in ons milieu. Vooral in toepassingen waarbij het risico groot is dat er (micro)plastics in het milieu terechtkomen, is het gebruik van een superieur afbreekbaar natuurlijk materiaal van grote waarde. Vijf Nederlandse waterschappen, STOWA, Paques Biomaterials en HVC werken samen aan een plastic-vervanger uit natuurlijke reststromen. De private en publieke partijen vinden elkaar in het zetten van concrete stappen naar een circulaire economie.

Bacteriën doen het werk

De natuurlijke plasticvervanger die de samenwerkingspartners produceren in nu nog een demonstratie-installatie wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt. In afvalwater zitten veel vetzuren. De bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren en zetten het om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft. Dit poeder kan worden gebruikt als een natuurlijke plasticvervanger in verschillende toepassingen.

Voordelen van de plastic vervanger Caleyda

De merknaam van de natuurlijke plastic-vervanger is Caleyda. Hiermee verwijzen we naar het woord 'caleidoscoop' en symboliseren hiermee de veelzijdigheid van het product. Caleyda heeft de volgende voordelen:

  • Het heeft dezelfde voordelen en eigenschappen als plastic, maar niet de nadelen.
  • Het wordt gemaakt via natuurlijke processen en kan daarom ook weer eenvoudig in de natuur worden afgebroken. Dus geen microplastic probleem.
  • Het is een hernieuwbare grondstof die onderdeel is van een natuurlijke kringloop. Het wordt dus niet uit aardolie gemaakt.
  • We maken het uit natuurlijke reststromen (zoals zuiveringsslib) en daarom worden geen waardevolle voedingsgewassen of bomen gebruikt.
Logo Caleyda
Close
Logo Caleyda

Samenwerkingspartners

De demonstratiefabriek is ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling. 

Alle partners en partijen die bijdragen staan op de afbeelding hieronder.

Samenwerkingspartners PHA2USE
Close
Samenwerkingspartners PHA2USE

Gerelateerde projecten

afvangen van CO2

We gaan als HVC voor een afvalvrije samenleving en willen zo min mogelijk restafval verbranden. Maar zo ver zijn we nog niet.

afvangen van CO2
CO2 afvang