""

Slibverwerkings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverwerkingsinstallatie. Hier verwerken we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Warmte voor Dordrecht

In de slibverwerkingsinstallatie drogen we het natte rioolslib van onze aandeelhoudende waterschappen. We halen daarmee ongeveer de helft van het water eruit. Het gedroogde slib verbranden we. De warmte die hierbij vrijkomt gebruiken we om het zuiveringsslib te drogen. De warme dampen die tijdens het drogen vrijkomen, vangen we af en leveren we als warmte aan het stadswarmtenet van Dordrecht.

 

Gerelateerde projecten

Co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
CO2 afvang