""

Slibverwerkings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie (SVI). Hier verwerken we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties van onze aandeelhoudende waterschappen. Slib bestaat uit de restanten van onze eigen menselijke productie op het toilet.

Warmte voor Dordrecht

In de slibverwerkingsinstallatie drogen we het natte rioolslib van onze aandeelhoudende waterschappen. We halen daarmee ongeveer de helft van het water eruit. Het gedroogde slib verbranden we. De warme dampen die tijdens het drogen vrijkomen, vangen we af en leveren we als warmte aan het stadswarmtenet van Dordrecht.

zo werkt de slibverwerkingsinstallatie

In de slibverwerkingsinstallatie aan de Baanhoekweg in Dordrecht wordt het natte rioolslib verwerkt. Het slib is vrij nat als het wordt aangeleverd bij HVC, waardoor we het eerst moeten drogen. Bij dit droogproces komt veel warmte vrij in de vorm van warmte dampen, ook Brüden genoemd. De warme dampen die voorheen werden weggeblazen, worden door een aanpassing in de installatie afgevangen en omgezet naar warmte voor het warmtenet. Dit is warmte die anders verloren ging in het verwerkingsproces. De slibverwerkingsinstallatie levert daardoor een extra capaciteit om 7.000 huishoudens te voorzien van 100% duurzame warmte. Het gedroogde slib wordt verbrand waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Naast de bestaande installatie in Dordrecht bouwt HVC nu ook een slibverwerkingsinstallatie in Alkmaar om meer slib te kunnen verwerken tot duurzame energie.

hoe duurzaam is een slibverbrandingsinstallatie

De grondstoffen van de slibverbrandingsinstallatie zijn 100% biogeen oftewel van natuurlijke oorsprong. De slibverbrandingsinstallatie zelf vraagt beperkt externe energie, dit is grotendeels elektriciteit om de processen voor de machines zodat de SVI aan de gang wordt gehouden.   

De geleverde energie is volledig duurzaam, zowel de elektriciteit uit de verbranding als de warmte afkomstig uit de warme dampen. Omdat de warmte uit de dampen in het verleden niet werd benut, is er sprake van duurzame restwarmte en gaat dit niet ten koste van de productie van duurzame elektriciteit. Deze warmte wordt direct ingevoerd op het warmtenet, en daarmee is de SVI één van de voornaamste duurzame warmtebronnen waar HVC nu de beschikking over heeft. De SVI is daarnaast toekomstbestendig, waar in de toekomst de circulaire economie moet gaan leiden tot minder afval zal dit niet het geval zijn wat betreft de beschikbaarheid van slibrestanten.  

Veelgestelde vragen

Hoe wordt warmte uit rioolslib gehaald?

De aandeelhouders van HVC zijn 51 gemeenten (waaronder Sliedrecht) en 8 waterschappen. Deze waterschappen zuiveren het afval/rioolwater tot nieuw drinkwater. Bij dit proces blijft er rioolslib over als restproduct. In de HVC Slibverwerkingscentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht wordt dit natte rioolslib gedroogd met warmte uit de afvalenergiecentrale (AEC). Bij het drogen komen warme dampen (brüdendamp) vrij. Deze dampen vangen we af en zetten we om in warmte voor het warmtenet. Er is op jaarbasis genoeg duurzame warmte voor ongeveer 7.000 huishoudens. 

Welke warmtenetten maken gebruik van de warmte uit de slibverwerkingsinstallatie? 

De slibverwerkingsinstallatie is al aangesloten op het warmtenet in Dordrecht en zorgt daar al voor de verwarming van diverse woningen. Het warmtenet in Sliedrecht wordt in 2024 verbonden met het warmtenet in Dordrecht, waarna de SVI ook aan Sliedrecht warmte kan leveren. 

Hoe duurzaam is warmte uit slib?  

Warmte uit de slibverbrandingsinstallatie is 100 procent duurzaam. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt nu ingezet voor het warmtenet. Zo komt jouw douchewater als warmte weer terug in de woning.  

 

onze duurzame warmtebronnen

Benieuwd naar al onze duurzame bronnen? Bekijk ze hier.

onze duurzame warmtebronnen
e-boiler

Gerelateerde projecten

afvangen van CO2

We gaan als HVC voor een afvalvrije samenleving en willen zo min mogelijk restafval verbranden. Maar zo ver zijn we nog niet.

afvangen van CO2
CO2 afvang