""

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar werkt als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de omgeving. Wij verwerken hier afvalhout dat niet meer te recyclen is en gedroogd slib. Dat zetten we weer om in elektriciteit en warmte.

niet-herbruikbaar afvalhout

In de bio-energiecentrale wekken we energie op met afvalhout dat op onze afvalbrengstations wordt ingeleverd. Het is sloophout uit de bouw en gebruikt hout dat al een leven heeft gehad, bijvoorbeeld als meubel of constructiemateriaal. Dit type hout is vaak bewerkt met verf of ander chemisch materiaal, waardoor je er geen nieuwe producten van kan laten maken. Daarnaast verwerken we gedroogd slib van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de bio-energiecentrale. Om het hout en het slib goed te kunnen verwerken heeft de bio-energiecentrale een uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Wil je meer weten? Bekijk dan de video via de link hieronder.

productie van duurzame elektriciteit en warmte

In Alkmaar produceren wij met de bio-energiecentrale meer dan 170.000 MWh per jaar aan duurzame elektriciteit. Dit is genoeg om 50.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Met de warmte die vrijkomt na het opwekken van elektriciteit verwarmen we nog ruim 9.500 woningen en bedrijven.

Jaarlijkse verwerking en rendement

168
kiloton
afvalhout
173
gigawattuur
warmte en elektriciteit
Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen
Close
Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen

Hoe werkt de bio-energiecentrale?

Bij het verbranden van niet-recyclebaar afvalhout en gedroogd slib komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. Deze stoom zetten we in een stoomturbine om in elektriciteit. Deze groene elektriciteit leveren we onder meer aan onze aangesloten gemeenten en waterschappen die hun afval bij HVC aanleveren en aan inwoners die elektriciteit bij ons afnemen. De warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet voor de verwarming van huizen en bedrijven. De opgewekte warmte bij de verbranding van niet-herbruikbaar afvalhout is volledig klimaatneutraal. Ons warmtenet is zelfs een van de duurzaamste warmtenetten van Nederland.

Wat betekent dit voor de uitstoot?

De installatie voldoet aan de strenge Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties. Dit betekent dat we continu de uitstoot (emissies) van verschillende stoffen controleren. Bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof (stofdeeltjes in de lucht). Bij de verbranding komen ook stikstofoxiden vrij. Door een slim ontwerp van de bio-energiecentrale blijft de hoeveelheid stikstofoxides beperkt, waardoor de schadelijke uitstoot klein is. Daarnaast stoot de bio-energiecentrale geen geur uit.

leveren van CO2 aan tuinders

Op kleine schaal winnen we CO2 terug uit de gereinigde rookgassen van de bio-energiecentrale. Deze CO2 maken we vloeibaar en leveren  we aan een aantal glastuinbouwondernemers in Heerhugowaard. Glastuinbouwondernemers gebruiken deze CO2 om hun planten en groenten te laten groeien, in plaats van de fossiele CO2 die ze voorheen gebruikten door aardgas te verstoken.

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""

co2-afvangen

Bij verbranding van restafval in onze afvalenergiecentrales komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
CO2 afvang

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Alkmaar
""