""

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving. Wij verwerken hier afvalhout dat niet meer te recyclen is en gedroogd slib. Dat zetten we weer om in elektriciteit en warmte.

niet-herbruikbaar afvalhout

In de bio-energiecentrale wekken we energie op met afvalhout uit de regio, dat afkomstig is van onze afvalbrengstations. Het is sloophout uit de bouw en gebruikt hout dat al een leven heeft gehad, bijvoorbeeld als meubel of constructiemateriaal. Dit type hout is veelal bewerkt met verf of ander chemisch materiaal, waardoor je er geen nieuwe producten van kan laten maken. Om dit goed te kunnen verwerken beschikt de bio-energiecentrale over een uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Wil je meer weten? Bekijk dan de video via de link hieronder.

Wat betekent dit voor de uitstoot?

De installatie voldoet aan de strenge Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties. Dit betekent dat we continu de uitstoot (emissies) van verschillende stoffen controleren. Bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof (stofdeeltjes in de lucht). Door onze filterinstallatie in de rookgasreiniging is de uitstoot van fijnstof minder dan die van 3 brandende open haarden in een woning. En dat terwijl het nuttige vermogen van de bio-energiecentrale meer dan 5.000 keer groter is dan een brandende open haard. Ook stikstofoxides komen bij verbranding vrij, dit zijn gassen die vrijkomen bij verbranding. De rookgasinstallatie haalt deze stikstofoxides direct eruit, waardoor er geen schadelijke uitstoot is op het milieu. Daarnaast stoot de bio-energiecentrale geen geur uit.

Productie

In Alkmaar produceren wij meer dan 170.000 MWh per jaar aan duurzame elektriciteit. Dit is genoeg om 50.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Met de warmte die vrijkomt na het opwekken van elektriciteit verwarmen we nog ruim 9.500 woningen en bedrijven.

Jaarlijkse verwerking en rendement

168
kiloton
afvalhout
173
gigawattuur
warmte en elektriciteit
Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen
Close
Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen

Hoe werkt de bio-energiecentrale?

Bij het verbranden van niet recyclebaar afvalhout en gedroogd slib komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. Deze stoom zetten we in een turbine om in elektriciteit. Deze groene elektriciteit leveren we onder meer aan onze aangesloten gemeenten en waterschappen die hun afval bij HVC aanleveren en aan inwoners die elektriciteit bij ons afnemen. De warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet. De opgewekte warmte bij de verbranding van niet-herbruikbaar afvalhout is volledig klimaatneutraal. Ons warmtenet is zelfs een van de duurzaamste warmtenetten van Nederland. 

Proefinstallatie die CO2 afvangt en aan tuinders levert

Een nieuwe ontwikkeling bij de bio-energiecentrale is het afvangen en hergebruiken van CO2 voor glastuinbouwbedrijven in de directe omgeving (pilot). HVC doet een proef en wint direct CO2  terug uit de rookgassen van de bio-energiecentrale die we vloeibaar maken en afleveren bij een aantal glastuinbouwondernemers in Heerhugowaard. Glastuinbouwondernemers gebruiken nu vloeibare biogene CO2 om hun planten en groenten te laten groeien, in plaats van de fossiele CO2 die ze voorheen gebruikten door aardgas te verstoken.

Gerelateerde projecten

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
""

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
""