fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Bio-energiecentrale

Met de bio-energiecentrale in Alkmaar produceren wij meer dan 200.000 MWh per jaar. Dit is genoeg om 60.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Afvalhout

De bio-energiecentrale verbrandt jaarlijks circa 170.000 ton hout. Ongeveer 70 procent hiervan komt van onze aandeelhoudende gemeenten. Dit afvalhout (gebruikt en geschilderd hout) zamelen wij in via het grof huishoudelijk afval en scheiden wij in scheidingsinstallaties. Bij het verbranden komt veel warmte vrij. Dit zetten we om in elektriciteit en warmte.  

Gerelateerde projecten

overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht
Groene stroom

Afvalenergiecentrale Dordrecht

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in een van onze afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar.

Link
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar
Groene stroom

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Link
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht
Groene stroom

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Link